עבודות שירות וקנס גבוה למבריחי אופניים חשמליים

שישה חודשים עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס של 120 אלף שקל נגזרו על בעלי מוסך שהורשעו בהברחת אופניים בעלי הספק גבוה האסורים ביבוא


00:00 ,02.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בית המשפט השלום בפתח תקוה גזר שישה חודשי עבודות שירות, שישה חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 120 אלף שקל על שלושת הבעלים והמנהלים של מוסך אופניים בפתח תקוה בגין הברחת 175 זוגות אופניים חשמליים, בעלי הספק של 450 וואט, האסורים בייבוא לישראל.

כפי שעולה מכתב האישום, בחודש אפריל 2011 יצרו הבעלים של המוסך קשר עם ספק סיני לשם רכישת 175 זוגות אופניים חשמליים. מאחר ואופניים חשמליים אסורים בייבוא ארצה, בשל הספק הגבוה ב-200 ואט מן ההספק המרבי הקבוע בנוהלי משרד התחבורה, ביקשו הנאשמים מהספק להוציא תעודת אריזה וחשבון ספק כוזבים, בהם תוארו הטובין כחלקי אופנועים, המותרים בייבוא לישראל. בהמשך הם הגישו את מסמכי היבוא הכוזבים לרשויות המכס.

למרבה אי המזל, המכולה בה אוחסנו האופניים החשמליים "נפלה" על בדיקה פיזית, במהלכה חשפו בודקי מכס אשדוד את מעשה ההברחה.

בא כוח היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס עו"ד שלומי קלימיאן טען במסגרת הטיעונים לעונש, כי האינטרס הציבורי מחייב להטיל עונשים מחמירים על הנאשמים, בין השאר, לאור העובדה שהאופניים החשמליים לא נבדקו על ידי מעבדות רכב ולא קיבלו את אישור מכון התקנים, דבר שעלול היה לגרום לפגיעה פוטנציאלית בצרכנים התמימים ולסכן את בריאותם, כמו גם את שלומם של עוברי האורח.

השופט ד"ר עמי קובו אימץ את עמדת המדינה וקבע כי יש להחמיר בעונשם של הנאשמים באמצעות הטלת עונשי מאסר וקנסות מכבידים, וזאת לאור הסיכון הפוטנציאלי החמור לצרכנים התמימים ולאור הפגיעה בערך התחרות העסקית ההוגנת.

בית המשפט שב וחזר על מדיניות הענישה שהותווה על ידי בית המשפט העליון, לפיה בעבירות מכס הדגש ההרתעתי בשיקולי הענישה גובר על נסיבותיו האישיות של הנאשם, וכי "על העבריין הפוטנציאלי לדעת, כי הסיכון גדול מהסיכוי" וכי כנגד טובת ההנאה שהוא עשוי להפיק מפרי מעלליו עומדים לא רק קנסות נכבדים, השוללים את טובת ההנאה, אלא עומדים גם לילות ארוכים של פחד מפני חשיפת האמת, עומדים הרס עצמי משפחתי ועסקי, ועומדים ימים ארוכים של שלילת חופש".

החקירה נוהלה על ידי בית מכס אשדוד ומחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז.