רשות המסים: בשנת 2018 יובאו לישראל 267 אלף כלי רכב

סך כל מסי היבוא, כולל מסים על חלקי חילוף, הסתכמו בשנת 2018 ב-11.1 מיליארדי שקל - עלייה ריאלית של 20% לעומת 2017. במהלך 2018 נמשכה מגמת עלייה ברמת האבזור הבטיחותי של כלי הרכב המיובאים


09:57 ,25.12.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות המסים מפרסמת, כמדי שנה, את הסקירה השנתית של המגמות וההתפתחויות בענף הרכב. בשנת 2018 היקף היבוא של כלי רכב היה גבוה משמעותית בהשוואה לשנה קודמת, אם כי לא השיג את היקפיה של שנת שיא 2016. היקפי היבוא מושפעים מאד מעיתוי השינויים בחישובי מס קנייה, בפרט עדכוני נוסחת המיסוי הירוק. יבוא כלי הרכב לישראל ב-2018 הסתכם ב-267 אלף יחידות (רכב נוסעים בלבד), כ-22.3% מעבר להיקף היבוא ב-2017.

 

סך כל מסי היבוא, כולל מסים על חלקי חילוף, הסתכמו בשנת 2018 ב-11.1 מיליארדי שקל - עלייה ריאלית של 20%, אך יש לזכור כי שנת 2017 הייתה נמוכה ביבוא באופן חריג לאחר שיבואני הרכב הקדימו שחרורים מפיקוח המכס לפני עדכון המס בינואר 2017.

 

בשנת 2018 נמשכה מגמת הירידה בשיעור הרכישות של ציי רכב וחברות ליסינג, אשר עמד על כ- 39.5% מסך רכישות רכב חדש. חלק ניכר מרכישות אלה היו רכישות לשם מכירה בידי חברות ליסינג, הן לצורך מכירה רגילה והן לעסקאות ליסינג מימוני פרטי.

 

בשנת 2018 נמשכה מגמת עלייה ברמת האבזור הבטיחותי של כלי הרכב המיובאים לישראל. מערכות ניטור מרחק והתרעה מפני סטייה מנתיב הפכו לדרישת חובה בעת רישום הרכב לתנועה החל משנת 2018. גם במערכות שאינן חובה אך מותקנות, בדרך כלל, ביחד עם מערכות החובה (כגון זיהוי הולכי רגל) הושגו שיעור חדירה גבוהים - כ-85%. גידול מרשים מתקיים גם בשיעורי חדירה של מערכות נוספות, לרבות מערכות אקטיביות שמסוגלות להתערב בנהיגה ולמנוע תאונה. הודות למגמה הגוברת של התקנת מערכות בטיחות בפס היצור, הוחלט לתת משקל רב יותר למערכות אקטיביות מקוריות מהיצרן, ומשנת 2020 יינתן ניקוד בטיחותי רק למערכות מקוריות בהתקנת יצרן.

 

במהלך 2018 התרחש המעבר של תעשיית הרכב בתקינה אירופאית לשיטה חדשה של מדידת פליטות המזהמים (WLTP). בשנת 2018 הופעלה נוסחת המעבר הזמנית, וב-1 באפריל 2019 נקבעה נוסחה שמבוססת על נתוני WLTP באופן מלא. עדכון הנוסחה הקרוב מתוכנן לינואר 2021.

 

בשנת 2018 ובמיוחד ב-2019 חלה עלייה חדה ביבוא של כלי רכב היברידיים ורכב פלאג-אין, ושיעורם הגיע ללמעלה מ-20% מסך כלי הרכב המיובאים. בתחום של כלי רכב המונעים בטכנולוגיית הפלאג-אין (הנטענים מרשת החשמל) קיים יבוא משמעותי של רכבי פאר, והחל מ-10 ביוני 2018 הוטל עליהם מס קנייה נוסף המכונה ״מס יוקרה״, בדומה למס שמוטל על כלי רכב בעלי טכנולוגיה מסורתית. לשנים הקרובות נקבע בחקיקה מתווה של מעבר הדרגתי למיסוי אחיד של כלי הרכב שיתבסס אך ורק על הביצועים הסביבתיים של הרכב ולא על הטכנולוגיה.

 

מחירי הרכב בהשוואה לאורך זמן למדד המחירים לצרכן, רושמים ירידה ריאלית, הן של הרכב החדש והן של המשומש. גם בשנת 2018, כהמשך של מגמה רב-שנתית, רמת המחירים של רכב חדש שמרה על יציבות, ואילו מחירי רכב משומש המשיכו להישחק משמעותית ביחס לרכב חדש. לאור ההצלחה הרבה של הרפורמה לקידום השימוש במערכות בטיחות ברכב, נקבעו תמריצי מס גם לרכב דו-גלגלי אשר מופעלים החל מספטמבר 2018.