רשות המסים: דחייה במועדי הדיווח והתשלום התקופתיים למע״מ

שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים, ערן יעקב סיכמו על דחיית מועדי הדיווח התקופתיים למע״מ, החלים בספטמבר 2018, ל-4 באוקטובר 2018 וזאת בשל מיעוט ימי העבודה בחודש ספטמבר בעקבות חגי תשרי


13:06 ,02.09.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים, ערן יעקב סיכמו על דחיית מועדי הדיווח התקופתיים למע״מ, החלים בספטמבר 2018, ל-4 באוקטובר 2018, וזאת בעקבות פניות שהתקבלו מהלשכות המקצועיות ובמטרה להקל על העסקים הקטנים והבינוניים וציבור המייצגים, לאור מיעוט ימי העבודה בחודש ספטמבר, בעקבות חגי תשרי.  

 

לאור העובדה שהשינוי במועד תשלומי מע״מ צפוי להביא להסטה בגביית המס מספטמבר  לאוקטובר בהיקף משמעותי של מספר מיליארדי שקלים, ובכך להשפיע על הכנסות המדינה ממסים בספטמבר וכן באופן זמני על היקף הגירעון, תואמה ההחלטה עם אגף התקציבים, אגף החשב הכללי ואגף הכלכלן הראשי. 

 

עוסקים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר 4 באוקטובר 2018 יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 20.9.2018.    

 

יודגש כי לא יחול כל שינוי במועדי הדיווח והתשלום של מקדמות וניכויים במס הכנסה, ואלו יחולו 
ב-20.9.2018, כפי שהודיעה הרשות קודם לכן.