רשות המסים: ירידה של 17.4% ביבוא כלי רכב בשנת 2020

היקף יבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2020 הסתכם ב-237,632 כלי רכב, לעומת 287,565 כלי רכב בשנת 2019. רשות המסים: הירידה הגבוהה נובעת מצמצום הפעילות של המשק בעקבות משבר הקורונה


08:49 ,12.01.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה את נתוני יבוא מוצרים בני קיימא עבור שנת 2020. מהנתונים עולה כי היקף יבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2020 הסתכם ב-237,632 כלי רכב, לעומת 287,565 כלי רכב בשנת 2019, ירידה של 17.4%. הירידה הגבוהה נובעת מצמצום הפעילות של המשק בעקבות משבר הקורונה. ירידה זו עשויה היתה להיות חדה אף יותר אילולא הקדמת יבוא כלי רכב לחודש דצמבר 2020 על חשבון שנה הבאה, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שנכנס לתוקף החל מה-1.1.2021.

 

יש לציין כי כשליש מכלי הרכב המיובאים בדצמבר 2020 הם כלי רכב היברידיים שהמס עליהם עולה החל מה- 1.1.2021 מ- 45% ל- 50%. עם זאת, גם בדצמבר 2019 היה יבוא מסיבי של כלי רכב היברידיים, שהיוו כ-40% מכלל יבוא כלי הרכב, טרם העלאת מס הקנייה עליהם מ-30% ל-45%.

 

מרשות המסים נמסר כי בדצמבר 2020 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-65,813 כלי רכב, לעומת 58,640 כלי רכב בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 12.2%. הגידול מוסבר, כאמור, ע"י הקדמת יבוא. בשנת 2020 יבוא הרכב המסחרי הסתכם ב-7,088 כלי רכב, ירידה של 31.8% לעומת שנת 2019. נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים במחצית השנייה של שנת 2020.

 

סה״כ ערך היבוא בשנת 2020 הסתכם ב-66.3 מיליארד דולר, ירידה של 7.8% לעומת 2019 עקב המשבר. עם זאת, הירידה בשיעור הצמיחה מוערכת על ידי אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בשיעור מתון יותר. בדצמבר 2020 נרשמה עלייה של 8.2% אשר בחלקה מוסברת ע״י הקדמת יבוא כלי רכב. נתוני המגמה בשנת 2020 מצביעים על עלייה מתונה בערך היבוא במחצית השנייה של השנה.

 

מהנתונים בינואר-נובמבר עולה כי קיימת ירידה בכמויות שיווק בנזין וסולר בשיעור של 13.6% ו-10% בהתאמה. הירידה נובעת מצמצום הפעילות של המשק החל מחודש מרץ בעקבות משבר הקורונה. בחודש נובמבר 2020 היתה ירידה של 4.7% בכמות שיווק הבנזין, בהמשך לירידה בחודשים קודמים. לעומת זאת, בסולר היתה עלייה בשיעור של 2.7%.