רשות המסים: עלייה של כ-12% ביבוא כלי רכב מתחילת השנה

בחודשים ינואר-אפריל 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 121,150 לעומת 108,244 בתקופה מקבילה אשתקד. בחודש אפריל חלה ירידה חדה של כ-66% ביבוא כלי רכב עקב עדכון נוסחת מיסוי ירוק. עלייה ביבוא הסיגריות לאחר השוואת המיסוי על טבק לגלגול


12:44 ,07.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה של רשות המסים פרסמה הבוקר את נתוני יבוא מוצרים בני קיימא עובר חודש אפריל.

 

מהנתונים עולה כי בחודש אפריל 2019 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 7,735 לעומת 22,568 כלי רכב באפריל 2018, ירידה בשיעור של 65.7%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-471 כלי רכב לעומת 629 כלי רכב באפריל 2018, ירידה של 25.1%. הירידה נובעת מהקדמת יבוא כלי רכב בחודש מרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. ההקדמה בחלקה באה על חשבון יבוא חודש אפריל.

 

בחודשים ינואר-אפריל 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 121,150 לעומת 108,244 בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 11.9%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב-14.6% בתקופה זו והגיע להיקף של 3,777. הירידה ביבוא רכב מסחרי נובעת מיבוא מתון יחסית בתחילת שנת 2019 לעומת יבוא גבוה במיוחד בתחילת 2018, לאחר האטה ביבוא כלי רכב בשנת 2017.

 

מרשות המסים נמסר כי נתוני המגמה מצביעים על עליה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מסוף 2018.

 

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

 

בחודש אפריל 2019, בהשוואה לאפריל 2018, נרשמה עליה ביבוא של כל מוצרי החשמל הלבנים. במקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים נרשמה עלייה ביבוא בשיעור של 17.8%, 50.1%, 37.6% ו- 35.5% בהתאמה.

 

במצטבר בחודשים ינואר-אפריל 2019 נמצא יבוא מוצרי החשמל הלבנים בעליה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יבוא של מקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים עלה ב- 10.8%,  27.3%, 20.5% ו- 9.4% בהתאמה.

 

באלקטרוניקה הבידורית נרשמה עלייה ביבוא. יבוא טלוויזיות בחודש אפריל 2019 עלה בשיעור של 27.1% וביבוא דיוידי נרשמה עליה של 44.7% . לעומת זאת, בנתוני יבוא מצטברים לחודשים ינואר-אפריל 2019 לעומת ינואר-אפריל 2018, נרשמה ירידה בשיעור זהה של 9.8% ביבוא טלוויזיות וביבוא דיוידי.

 

יבוא סיגריות עלה בחודש אפריל ב-13.3% לאחר ירידה בחודשים ינואר - מרץ 2019. ייתכן והעליה מוסברת במעבר מצריכת טבק לגלגול לצריכת סיגריות עקב העלאת מס קנייה על טבק לגלגול שנכנסה לתוקפה ב-21.02.2019. ערך יבוא של טבק אחר שכולל טבק לגלגול ירד בחודש אפריל ב-58.3% לעומת אפריל 2018.

 

סה״כ ערך כלל היבוא בחודש אפריל 2019 הסתכם בכ-5.9 מיליארד דולר, עלייה של 1.7% לעומת ערך היבוא באפריל 2018. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך היבוא.