רשות המסים: עלייה של 1.5% ביבוא כלי רכב פרטיים ביולי

בחודש יולי 2020 נרשם יבוא כלי רכב בהיקף של 17,248 לעומת 16,988 כלי רכב ביולי 2019. בחודשים ינואר - יולי 2020 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-102,323 לעומת 164,573 בתקופה מקבילה אשתקד - ירידה של 37.8%


12:16 ,06.08.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חטיבת תכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה היום נתונים אודות יבוא מוצרים בני קיימא עבור חודש יולי 2020.

 

מהנתונים עולה כי בחודש יולי 2020 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 17,248 לעומת 16,988 כלי רכב ביולי 2019. העלייה המתונה בשיעור של 1.5% מוסברת על ידי  יבוא כלי רכב נמוך ביולי 2019 עקב הקדמת היבוא במרץ 2019 ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. בהשוואה ליבוא ממוצע בחודש רגיל, זוהי כמות נמוכה של כלי רכב פרטיים. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב -816 כלי רכב לעומת 674 כלי רכב ביולי 2019, עליה של 21.1%.

 

בחודשים ינואר-יולי 2020 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 102,323 לעומת 164,573 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 37.8%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב- 30% בתקופה זו והגיע להיקף של – 4,073. הירידה הגבוהה מוסברת בעיקר ע"י הקדמה של יבוא כלי רכב בחודש דצמבר 2019 ערב עדכון מס הקניה על כלי רכב היברידי וע״י צמצום הפעילות במשק החל מאמצע מרץ 2020.

 

מרשות המסים נמסר כי נתוני המגמה מצביעים על התמתנות בירידה ביבוא כלי רכב נוסעים. סה״כ ערך כלל היבוא בחודש יולי 2020 הסתכם בכ-5.6 מיליארד דולר - ירידה של 5.3% לעומת ערך היבוא ביולי 2019. הירידה נובעת מהמשך צמצום הפעילות במשק בחלק מהענפים כתוצאה מהמשבר כמו בענף רכב. נתוני מגמה מצביעים על ירידה מתונה מתחילת המשבר.