רשות המסים: עלייה של 12.9% ביבוא רכב מסחרי

במהלך יוני ייבוא 777 רכבים מסחריים לעומת 688 כלי רכב ביוני אשתקד. ביבוא רכבים פרטיים נרשמה ירידה של 38.1% ככל הנראה בשל הקדמת יבוא כלי רכב בחודש מרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק


14:16 ,04.07.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה היום את נתוני יבוא מוצרים בני קיימא עבור חודש יוני. מהנתונים עולה כי בחודש יוני 2019 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 13,306 לעומת 21,504 כלי רכב ביוני 2018, ירידה בשיעור של 38.1%. יבוא רכב מסחרי, לעומת זאת, נמצא בעליה של 12.9% והגיע ל-777 כלי רכב לעומת 688 כלי רכב ביוני 2018. הירידה ביבוא כלי רכב פרטיים נובעת מהקדמת יבוא כלי רכב בחודש מרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. ההקדמה בחלקה באה על חשבון יבוא חודש יוני.

 

בחודשים ינואר-יוני 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 145,836 בהשוואה ל- 148,769 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 2%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב- 12.2% בתקופה זו והגיע להיקף של – 5,144. הירידה ביבוא רכב מסחרי נובעת מיבוא מתון יחסית בתחילת שנת 2019 לעומת יבוא גבוה במיוחד בתחילת 2018, לאחר האטה ביבוא כלי רכב בשנת 2017.

 

מרשות המסים נמסר כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מסוף 2018.

 

עוד נמסר כי על פי הנתונים סה״כ ערך כלל היבוא בחודש יוני 2019 הסתכם בכ-5.9 מיליארד דולר - ירידה של 1.8% לעומת ערך היבוא ביוני 2018. הירידה מוסברת בעיקר ע״י ערך יבוא כלי רכב פרטיים נמוך, כאמור, בעקבות הקדמת היבוא במרץ. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך היבוא.