רשות המסים: עלייה של 4.1% ביבוא רכבים מתחילת השנה

בחודשים ינואר-מאי 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-132,530 לעומת 127,265 בתקופה מקבילה אשתקד. בחודש מאי נרשמה ירידה של כ-40% ביבוא רכבים פרטיים, ככל הנראה בשל עדכון נוסחת מיסוי ירוק


13:16 ,06.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות המסים פרסמה נתונים עבור יבוא מוצרים בני קיימא בחודש מאי 2019. מהנתונים עולה כי בחודש מאי 2019 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 11,380 לעומת 19,021 כלי רכב במאי 2018, ירידה בשיעור של 40.2%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-590 כלי רכב לעומת 751 כלי רכב במאי 2018, ירידה של 21.4%. הכנסות המדינה ממס קנייה עבור יבוא רכבים בחודש מאי עמדו על 480 מיליון שקל – ירידה של 41.6% לעומת ההכנסות ממס קנייה במאי אשתקד שעמדו על 822 מיליון שקל.

 

ברשות המסים מעריכים כי הירידה נובעת מהקדמת יבוא כלי רכב בחודש מרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019, וכי ההקדמה בחלקה באה על חשבון יבוא חודש מאי.

 

בחודשים ינואר-מאי 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-132,530 לעומת 127,265 בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 4.1%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב-15.6% בתקופה זו והגיע להיקף של 4,367. הירידה ביבוא רכב מסחרי נובעת מיבוא מתון יחסית בתחילת שנת 2019 לעומת יבוא גבוה במיוחד בתחילת 2018, לאחר האטה ביבוא כלי רכב בשנת 2017.

 

הכנסות המדינה ממס קנייה עבור יבוא רכבים פרטיים במהלך ינואר – מאי עמדו על 4.45 מיליארד שקל – ירידה של 5.3% לעומת ההכנסות ממס קנייה במהלך ינואר – מאי  אשתקד.

 

מרשות המסים נמסר כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מסוף 2018.

 

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

 

בחודש מאי 2019, בהשוואה למאי 2018, נרשמה עלייה ביבוא של רוב מוצרי החשמל הלבנים. במקררים, מכונות כביסה ומייבשי כביסה נרשמה עלייה ביבוא בשיעור של 38.7%, 52.7% ו-63.1% בהתאמה. במדיחי כלים, לעומת זאת, חלה ירידה בשיעור של 1.5%.

 

במצטבר בחודשים ינואר-מאי 2019 נמצא יבוא מוצרי החשמל הלבנים בעליה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יבוא של מקררים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים עלה ב-15.4%, 31.9%, 26% ו-7.4% בהתאמה.

 

באלקטרוניקה הבידורית נרשמה ירידה ביבוא. יבוא טלוויזיות בחודש מאי 2019 ירד בשיעור של 49.7% וביבוא דיוידי נרשמה ירידה של 56.6%. בנתוני יבוא מצטברים לחודשים ינואר - מאי 2019 לעומת ינואר - מאי 2018, נרשמה ירידה מתונה יותר מאשר בחודש מאי בשיעורים של 19.1% ו- 22.5% ביבוא טלוויזיות וביבוא דיוידי בהתאמה.

 

סיגריות וטבק

 

יבוא סיגריות עלה בחודש מאי ב-7.6% בהמשך לעלייה באפריל ולאחר ירידה בחודשים ינואר - מרץ 2019. ייתכן והעלייה מוסברת במעבר מצריכת טבק לגלגול לצריכת סיגריות עקב העלאת מס קנייה על טבק לגלגול שנכנסה לתוקפה ב-21 בפברואר השנה.  

 

בערך יבוא של טבק אחר שכולל טבק לגלגול נרשמה בחודש מאי ירידה של כ-51% לעומת מאי 2018, בהמשך לירידה באפריל. לעומת זאת ההכנסות מטבק לגלגול עלו בשיעור של כ-10% לעומת מאי אשתקד. במצטבר בינואר - מאי 2019 נמצא ערך יבוא של טבק אחר, בירידה בשיעור של 30.2%.

 

סה״כ ערך כלל היבוא בחודש מאי 2019 הסתכם בכ-5.6 מיליארד דולר - ירידה של 5.5% לעומת ערך היבוא במאי 2018. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך היבוא.

 

דלק

 

במהלך מאי השנה יובא דלק בשווי 79.8 מיליון דולר כאשר הכנסות המדינה ממס קנייה עליו הגיעו ל-34.4 מיליון שקל – זאת לעומת מאי אשתקד במהלכו יובא דלק בשווי של 64.2 מיליון דולר והכנסות המדינה ממס קנייה עליו היו 29.3 מיליון שקל.

 

מתחילת השנה יובא לישראל דלק בשווי של 538.7 מיליון דולר – ירידה של 11.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד במהלכה יובא לישראל דלק בשווי של 608.3 מיליון דולר. הכנסות המדינה ממס קנייה עבור רכישת דלק בתקופה זו הגיעו ל-290.3 מיליון שקל השנה לעומת 309.9 מיליון שקל אשתקד.