85% מרשימוני היבוא במכס שוחררו בתוך שעה אחת

במסמך שהועבר לידי מנהל רשות המסים עולים נתוני שחרור טובין מהמכס בשנת 2011. הזמן הממוצע שבו שוחרר מטען עומד על 5.55 שעות


00:00 ,02.12.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

מינהל המכס שברשות המסים הצליח לשחרר בשנת 2011 כמות נכבדה של מטענים בתוך זמן קצר, כשרוב המטענים נותבו במערכת האוטומטית. הנתונים מציבים את המכס כגוף יעיל, ברמה של מדינות מפותחות.

הנתונים עולים ממסמך ששלח מנהל תחום בכיר תהליך שחרור באגף המכס אבירם אברמוביץ' למנהל רשות המסים דורון ארבלי.

על פי הנתונים, בשנת 2011 הוגשו למכס סך הכל 1,480,751 רשימונים, מתוכם נותבו להליך של התרת הטובין ללא בדיקה 86.1% (1,275,286 רשימונים), 4.7% (69,360 רשימונים) נותבו לתהליך ג' ו-9.2% (136,106 רשימונים) נותבו לתהליך של בדיקה יסודית.

עוד עולה מהנתונים, שבממוצע שוחררו המטענים מידי המכס בתוך זמן ממוצע של 5.55 שעות ורק 3% מהרשימונים עברו תהליך של בדיקה פיזית (לא ביטחונית).

עוד עולה, ש-85% מהרשימונים שוחררו מהמכס בתוך שעה אחת, 92% מהרשימונים השתחררו בתוך יום עבודה אחד, 95% מהרשימונים השתחררו בתוך 24 שעות.

אברמוביץ' הסביר שהסיבה לעיכוב רשימוני יבוא במעל ל-24 שעות אינה קשורה רק לעיכוב בבדיקה במכס, אלא לאי עמידה במילוי דרישות המכס על ידי היבואן או סוכן המכס, כגון המצאת מסמכים, רישיונות, אישורים, קטלוגים ומחירונים. בנוסף, היו מקרים בהם היו חילוקי דעות בין מינהל המכס והיבואן בנוגע למחיר העסקה, או לסיווגו הנכון של הטובין.