בקרוב: ביטול עסקה גם בהודעה בעל-פה בעסק, בטלפון, בדוא"ל או באינטרנט

אושרה לקריאה שניה ושלישית הצעה לתיקון חוק הגנת הצרכן על מנת להקל על צרכנים לבטל עסקאות. ההצעה תיכנס לתוקף בעוד כ-4 חודשים ובעל עסק שיפר את החוק צפוי לעיצום כספי של 22 אלף שקלים


14:56 ,29.06.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה אתמול לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של חברי הכנסת יואל חסון, דוד ביטן והיו"ר כבל, לתקן את חוק הגנת הצרכן על מנת להקל על צרכנים לבטל עסקאות. 

 

כיום צרכנים רבים מתקשים לבטל עסקאות, מסיבות שונות, ולכן מציעים חברי הכנסת להרחיב את הדרכים באמצעותם ניתן יהיה לבטל עסקאות, בדומה לדרכים הרבות שמעמידים בעלי העסקים לצרכנים לצורך ביצוע עסקאות.

 

לפי ההצעה שאושרה, ניתן יהיה לבטל עסקאות בשיחת טלפון למוקד השירות או בהודעה בעל-פה במקום העסק, למעט מקרים בהם נקבע בחוק במפורש שהביטול יעשה בהודעה בכתב.

 

עוד אושר לאפשר ביטול עסקאות בהודעה בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקס אם יש כזה לעסק, ובאינטרנט אם ניתן לבצע עסקאות אחרות עם בית העסק באינטרנט.

 

כמו כן אושר כי בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ובהודעה בעל פה יציין פרט זיהוי נוסף כפי שהוסכם מראש בינו לבין החברה.

 

בנוסף לכך יחויבו בעלי העסקים להודיע לצרכן על דרכי הביטול בהבלטה ובאותיות ברורות וקריאות בעת חתימת העסקה או הספקת המוצר, לציין זאת בחשבונית או הודעת התשלום הנשלחת לצרכן ולפרסם זאת בדף הראשי של אתר האינטרנט של העסק.

 

כמו כן נקבע כי העיצום הכספי שיוטל על מפרי החוק יעמוד על 22 אלף שקלים לתאגיד ו-7,000 שקל ליחיד. בנוסף לכך, אם בעל העסק המשיך לחייב את הצרכן הוא יוכל לתבוע פיצוי לדוגמה של עד 10,000 שקלים.

 

עוד יש לציין כי לפי החוק כיום, לאחר שליחת הודעת הביטול יצטרך בעל העסק להפסיק את החוזה ואת החיובים תוך 3 ימים עסקים, ובמקרה שההודעה נשלחה בדואר רשום ולא צוין בה מועד מאוחר יותר יכנס הביטול לתוקף לאחר 6 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה למשלוח.

 

היו"ר כבל וח"כ חסון נענו לבקשת נציגות חברות התיירות והתעופה, וקבעו כי ההצעה תיכנס לתוקף 4 חודשים לאחר פרסומה ברשומות, על מנת לאפשר להן תקופת היערכות.