הופעל השלב הראשון של מערכת סחר עולמי

בשל מורכבות מערכת סחר החוץ של רשות המסים, הוחלט להפעילה בשלבים, כשהשלב הראשון הוא המוצהרים


00:00 ,18.11.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

אתמול (א') הופעל בהצלחה שלב המצהרים במערכת שער עולמי של רשות המסים.

במסגרת השלב שהופעל ניתן לשדר פקודות מסירה, בקשות העברה ובקשות מתן מידע מוקדם למערכת שער עולמי, שהיא מערכת מידע אסטרטגית החיונית לניהול סחר החוץ של ישראל, המצויה בשלבי פיתוח מתקדמים על ידי רשות המסים.

המצהרים הם מסרים על יבוא סחורה טרם הגעתה לארץ, המועברים באמצעות מערכת שער עולמי. המצהר מכיל נתונים על כלי התובלה והמסע, מועד הגעתו ונתוני המטענים אשר מיועדים להיפרק בהגיעם לישראל.

המערכת תחליף את המערכות התפעוליות הקיימות ברשות המסים בתחום סחר חוץ ותביא לשיפור השירות לכלל קהילת סחר החוץ, צמצום עלויות התפעול, שיפור יכולת האכיפה של הרשות והתאמת תהליכי הסחר של מדינת ישראל למגמות הבינלאומיות.

בשל היקף המערכת ומורכבותה, הוחלט על הפעלת המערכת במספר שלבים: מצהרים, יבוא בסיסי, יבוא מתקדם ויצוא.

אתמול, כאמור, הופעל השלב הראשון של המערכת. יצוין כי השלבים הבאים נמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים, בשיתוף עם גורמי קהילת סחר חוץ.