הקלות במס למדווחים על הכנסות ונכסים בחו"ל

רשות המסים: הוראת השעה בתוקף עד סוף יוני 2012 והיא מפורסמת תוך ובמקביל להתהוותם של תהליכים ומגמות בעולם הכוללים הגברת שיתוף פעולה בין מדינות לגבי מידע על הכנסות והעלמות מס והתערערות מעטה החיסיון הבנקאי הנהוג במדינות העולם


00:00 ,15.11.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות המסים פרסמה היום הוראת שעה לגילוי מרצון על נכסים והכנסות בחו"ל המתבססת על הנוהל הקבוע לגילוי מרצון הקיים ברשות המסים. במסגרת הוראת השעה יינתנו הקלות מס משמעותיות למי שידווח על הכנסות נכסים בבעלותו הקיימים מחוץ לישראל. חלון הזמן שנקבע להגשת בקשות הינו החל ממועד פרסום הוראת השעה ועד ליום 30/6/2012.

לדברי דורון ארבלי, מנהל רשות המסים (בפועל), הוראת השעה מהווה חלון הזדמנויות לאותם אזרחים ישראליים להסדיר את עניינם ולהסיר אחת ולתמיד את המחדלים ובכך לפתוח "דף חדש" כאזרחים נורמטיביים ושומרי חוק.

הוראת השעה מיועדת בעיקר לאלו שצברו, קיבלו או ירשו נכסים וכספים מחוץ לישראל, עליהם לא דווחו עד היום וברצונם להסדיר את ענייניהם מול רשויות המס. במסגרת זו, תידון הבקשה שתוגש בפני וועדה ממטה הנהלת רשות המסים (הכוללת נציגים מחטיבות החקירות, המשפטית, המקצועית והשומה והביקורת), ואם תתקבל, תינתן חסינות פלילית, יוסדר ההיבט האזרחי שבקביעת המס החל ויינתנו הקלות משמעותיות בגבייתו: פטור מתשלום קנסות וריבית והפחתה בתשלום הפרשי ההצמדה, עד לויתור מוחלט.

על פי הערכות ודיווחים לא רשמיים היקף הכספים הלא מדווחים המוחזקים על ידי ישראלים בחו"ל נאמד במיליארדי שקלים וברשות מעריכים כי חלק משמעותי מאותם כספים ידווח במסגרת הוראת השעה.

 

הוראת השעה מפורסמת תוך ובמקביל להתהוותם של תהליכים ומגמות בעולם הכוללים הגברת שיתוף פעולה בין מדינות לגבי מידע על הכנסות והעלמות מס והתערערות מעטה החיסיון הבנקאי הנהוג במדינות שונות בעולם.

כחלק מאותן מגמות, רשות המסים הגבירה לאחרונה את מאמציה לחשיפתם של רכוש וכספים לא מדווחים המוחזקים על ידי ישראליים מחוץ לישראל, ובכוונתה להמשיך ולנקוט במהלכים מגוונים נוספים בעתיד הקרוב כדי להרחיב את רשת הנישומים החייבים במס בישראל. בהקשר זה יודגש כי לאחר המועד שנקבע לא יינתנו כל הקלות במסגרת הוראת השעה ורשות המסים תפעיל כנגד מי שלא ינצל את "חלון ההזדמנויות" את הסמכויות הפליליות והאזרחיות הנתונות לה.