ועדת הכלכלה: תוקם ועדה משנה לבדיקת הטיפול בצרכני התעופה

זאת לנוכח הפגיעה בנוסעים שטיסתם בוטלה בתקופת הקורונה. התיקונים המסתמנים בחוק שירותי תעופה: החזר כספי על טיסה שבוטלה יינתן 90 יום לאחר הביטול או לאחר 30 יום מכניסת הוראת השעה לתוקף והפיצוי יבוטל – חברות התעופה יוכלו להציע שובר שיהיה תקף לשנה לפחות


13:36 ,01.07.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח״כ יעקב מרגי, המשיכה היום להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתקן את חוק שירותי תעופה, העוסק בפיצוי וסיוע לטסים בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה. בשל משבר הקורונה ביקשה הממשלה לצמצם את נזקי חברות התעופה ולקבוע הוראת שעה, לתקופה מוגבלת, שתצמצם את זכויות הנוסעים לפיצוי. הזכות לסיוע כמעט ולא תיפגע, הזכות להחזר כספי תישמר, אך הזמן עד לקבלת ההחזר יוארך וחברות התעופה יוכלו להציע שוב לכרטיס טיסה חלופי במקומו, והזכות לפיצוי כספי תבוטל למשך תקופת הוראת השעה.

 

כבר בפתח הדיון התייחס היו״ר מרגי לפגיעה בצרכנים, ואמר כי כפי שהצהיר קודם לכן בכוונתו לאזן בין זכויות הצרכנים למצבן של חברות התעופה. הוא הבהיר כי מאחר ועד למשבר הקורונה, וגם אחריו, וועדת הכלכלה מקפידה להיטיב עם הצרכנים, בכוונתו להקים ועדת משנה שתעסוק כל כולה בקידום הנושאים הצרכניים.

 

במהלך הישיבה היום קיימו חברי הכנסת דיון עקרוני בהצעת רשות התעופה האזרחית (רת״א), כאשר ההצבעה הסופית על הצעת החוק צפויה להתקיים בשבוע הבא. בדיון השתתפו כמעט כל חברי הוועדה, בהם היו״ר מרגי, ח״כ אנטאנס שחאדה, ח״כ הילה וזאן, ח״כ קרן ברק, ח״כ בועז טופורובסקי, ח״כ עידן רול, ח״כ יבגני סובה, ח״כ תמר זנדברג וכן יוזם החוק המקורי, ח״כ אחמד טיבי.

 

כבר בשבוע שעבר הודיעה רת״א כי קיבלה את הערות חברי הכנסת והחליטה שלא לשנות את הגדרת טיסה שבוטלה - כך שיישמר המצב הקיים כיום לפיה טיסה שהוקדמה או עוכבה ביותר מ-8 שנות תיחשב לטיסה שבוטלה. זאת על רקע דברים שאמר היו״ר מרגי כבר לפני כשבועיים, כי בכוונתו לעשות את הבלתי יאומן וליצור את האיזון הראוי בין האינטרס של הצרכן למצב חברות התעופה.

 

בדיון היום נקבעו עקרונות ההצעה, לפיה הוראת השעה תחול עד 31 באוגוסט 2020, כאשר ניתן יהיה להאריכה לתקופה שלא תעלה על 9 חודשים נוספים. עוד נקבע כי השינויים יחולו גם רטרואקטיבית על כל הטיסות שבוטלו מה-1 במרץ 2020 ועל טיסות שבוטלו אל ומיעדים שעל החוזרים מהם חלה חובת בידוד גם לפי ה-1 במרץ.

 

במהלך תקופת הוראה השעה סוכם כי נוסע שטיסתו בוטלה יהיה תוגבל זכאותו ללינה רק לשתי לילות בלבד. עם זאת החליטה הוועדה שלא להגביל את הלינה במחיר, זאת בניגוד לנוסח המקורי בו ביקשה רת״א להגביל את עלות הלינה למאה דולר ללילה. עוד סוכם כי חברות התעופה תחויבנה להחזיר את הכסף ללקוחות מיוזמתן ותוך 90 ימים מיום ביטול הטיסה או לאחר 30 ימים מכניסת הוראת השעה לתוקף – לפי המאוחר מבניהם. זאת במקום 21 יום מיום פניית הלקוח כיום. עם זאת, בניגוד למצב כיום בו הלקוח הוא זה שצריך לפנות לחברת התעופה – בתקופת הוראת השעה חברות התעופה יצטרכו להחזיר את הכסף מיוזמתן.

 

בנוסף לכך ניתנה לחברות התעופה אפשרות להציע שובר זיכוי, במקום השבת התמורה. שובר הזיכוי יינתן לצרכן רק אם הוא יסכים לכך בכתב, על מנת לוודא שהצרכן מודע לאפשרות לקבל את כספו בחזרה במקום השובר. עוד נקבע כי השוברים יונפקו בתוך 14 יום מקבלת הסכמת הנוסע, שוויו יהיה לפחות בסכום ששילם הנוסע עבור הטיסה שבוטלה ויהיו בתוקף לשנה לפחות. לקוח שלא יממש את השובר יהיה זכאי לקבל את כספו בחזרה.

 

כאמור, הוועדה סיכמה בשלב זה רק את עקרונות ההצעה. ההצבעה תתקיים בישיבה שתתקיים ביום שני הקרוב.