יפוג תוקפם

איגוד לשכות המסחר שב ודורש מאגף הרוקחות במשרד הבריאות להאריך בשנה תוקפם של רישיונות ואישורי יבוא של תרופות בשל הטמעת מערכת מיחשוב חדשה


13:38 ,19.11.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין דורש משרת הבריאות יעל גרמן להורות על דחייה של שנה בהארכת תוקף רישיונות ואישורים שנתיים מטעם אגף הרוקחות.

 

מכתבו של לין לשרה גרמן באה בתגובה למכתבו של ראש אגף הרוקחות במשרד הבריאות, ד"ר איל שורצבורג, לסגן נשיא איגוד לשכות המסחר אמיר שני, שבו דחה המשרד את הבקשה לדחות בשנה את הארכת התוקף ומתן הרשיונות.

 

הבקשה של שני הופנתה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' ארנון אפק, לנוכח "הקשיים בעבודת מערכת השידורים הממוחשבת להנפקת אישורים".

 

בנוסף ביקש שני ממנכ"ל משרד הבריאות לשתף את ציבור היבואנים ועמילי המכס בוועדה שתוקם לצורך אפיון של המערכת הממוחשבת בצורה יעילה, לנוכח הקשיים המתגלים עד כה. עד להקמת הוועדה, ביקש שני מאפק להקפיא את הדרישה לחידוש האישורים, "דבר שיעניק לקהיליית היבואנים את הזמן הדרוש להתארגן וימנע עבודה תחת לחץ, המייצרת עלויות תפעול מיותרות, הבאות לידי ביטוי בייקור מוצרים לצרכן הסופי", לדבריו.

 

בתגובה שלח שוצברג לשני מכתב, ובו הודיע כי בקשתו התקבלה בהפתעה באגף הרוקחות. זאת ועוד, לדבריו, מערכת המיחשוב של בקשות יבוא פרמצבטיקה הוטמעה במהלך הדרגתי במחצית השנייה של שנת 2013, במהלך אשר היה שקוף לציבור, תוך התייעצות ועבודה משותפת עם היבואנים, לרבות לשכות המסחר, בעלי עניין נוספים ועם אנשי המכס, הממונים על שילובה של המערכת בתוך כלל מערכות היבוא וסחר חוץ של מדינת ישראל. 

 

שוצברג הדגיש, כי "עד לתאריך זה לא התקבלו תלונות בנוגע לזמני מתן אישורים, או תוקפם. ההפך הוא הנכון - התעשייה כולה שמחה ומברכת על המהלך וחשוב לציין כי השיפור מורגש כבר כיום, כאשר הצלחנו לצמצם באופן משמעותי את זמן הטיפול בבקשות יבוא (בכ-80%) וצפוי להיות מורגש עוד יותר בשנים הבאות".

 

שוצברג ציין, בין השאר, כי "אנו עובדים מול יבואני התרופות והחומרים הפרמצבטיים, אשר אחראים מבחינתנו על בקשות היבוא ותוכנם, ולא מול עמילי/סוכני המכס, אשר מועסקים על ידי אותם יבואנים, ומחויבים למלא את הדרישות כבאי כוחם של אותם יבואנים".

 

לסיכום כתב שוצברג לשני: "איננו מקבלים אתה הטענה כאילו נדרש זמן רב לקבלת האישורים, וכי המערכת מסורבלת. כל שנדרש הוא הקלדה כמעט חד פעמית של כלל התכשירים הנדרשים, כמובן שהדבר דורש השקעת זמן. נציין כי האישור שניתן שנה שעברה באופן גורף ללא צורך בהקלדה נעשה לפנים משורת הדין ועל מנת להקל עם אותם משתמשים החדשים למערכת ולאפשר להם תקופת הסתגלות, בשום פנים ואופן לא להמשיכה לשנה נוספת ובוודאי שלא להפוך שיטה זו לנוהג קבוע.

 

"לאור כל האמור לעיל , איננו מקבלים את הטענות העולות ממכתבך, כאילו מדובר בהכבדה משמעותית. לכל היותר מדובר בעיכוב קצר, שניתן היה להתגבר עליו ככל שהעבודה נעשית באופן רציף במהלך השנה. בוודאי שאיננו רואים צורך להפסיק כרגע את פעולת המערכת, אשר נותנת מענה לכלל היבואנים".

 

בתגובה שלח לין מכתב לגרמן, ובו חזר על דרישתו של שני. בנוגע להטמעת המערכת הממוחשבת, כתב לין: "הטעמת המערכת מוטב ותהיה מתואמת מול היבואנים בעבודה שוטפת". הוא הוסיף, שלפי דרישות המערכת החדשה, כמות האישורים והרשיונות יהיו בהיקף של מאות אחוזים יותר והיקף העבודה מול הרגולציה הפכה להיות בלתי נסבלת.

 

על כן, ובכדי להשיג את היעד עליו הצהירה הממשלה, של הורדת יוקר המחייה, מבקש לין מגרמן להורות לגורמים המקצועיים לדחות בשנה את הפעלת המערכת הממוחשבת החדשה ובמקביל לפעול להקמת צוות היגוי משותף למשרד הבריאות וליבואנים, שיפעל להטמעת המערכת.