ישראל עברה ברבעון השלישי של השנה לעודף בחשבון השוטף

העודף הרבעון הסתכם ב-0.8 מיליארד דולר, עם עודף של 0.4 מיליארד דולר בחשבון הסחורות והשירותים


00:00 ,19.12.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

ברבע השלישי של שנת  2012הסתכם העודף בחשבון השוטף של ישראל ב-0.8 מיליארד דולר, לאחר גירעון של 0.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם וגירעון של 1.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה.

בחשבון הסחורות והשירותים של ישראל הצטבר עודף של 0.4 מיליארד דולר, בהשוואה לגירעון של 0.3 ברבעון המקביל ב-2011.

בהשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל חל גידול של 7.5 מיליארד דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, בהמשך להשקעות ניכרות, בסך 11.4 מיליארד דולר, בשנת 2011.

בהשקעות של תושבי ישראל בניירות ערך זרים סחירים חלה עלייה של 4.5 מיליארד דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, וירידה של 2.7 מיליארד דולר בהשקעות תושבי חו"ל בניירות ערך ישראלים סחירים.

ברבעון השלישי של השנה הסתכם יצוא הסחורות והשירותים של ישראל ב-22.6 מיליארד דולר, כשהיצוא פחות היבוא ברבעון, בניכוי גורמים עונתיים, הסתכם בכ-2 מיליארד דולר.

נתוני היצוא והיבוא של סחורות במאזן תשלומים כוללים את הסחר עם הרשות הפלשתינאית והתאמות מאזן תשלומים נוספות לנתוני סחר חוץ.

יצוא הסחורות, בניכוי השפעות עונתיות, ברבעון הסתכם ב-15.4 מיליארד דולר, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

יבוא הסחורות ברבעון הסתכם ב- 17.3 מיליארד דולר, מזה עמד היבוא הביטחוני על 0.5 מיליארד דולר.

יצוא השירותים ברבעון הסתכם ב- 7.2 מיליארד דולר בניכוי השפעות עונתיות.

יצוא שירותים עסקיים אחרים, המהווה כשני שליש מתוך סך יצוא השירותים, הסתכם ברבעון ב- 4.7 מיליארד דולר. שירותים עסקיים אחרים כוללים שירותי תוכנה ומיחשוב, שירותי מחקר ופיתוח, תקשורת, הנדסה, תמלוגים, עמלות ושירותים אחרים.

יצוא שירותי התיירות, לאחר ניכוי עונתיות וללא הוצאותיהם של עובדים זרים בישראל, הסתכם ב-1 מיליארד דולר ברבעון.

יצוא שירותי הובלה ותחבורה, בניכוי גורמי עונתיות, הסתכם ברבעון ב-1.2 מיליארד דולר.

יבוא השירותים, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם ב-4.9 מיליארד דולר ברבעון, ירידה של 3.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

יבוא השירותים העסקיים, שמהווה כ-50% מסך כל יבוא השירותים, הסתכם ברבעון ב-2.3 מיליארד דולר, ירידה של8.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

יבוא שירותי תיירות ברבעון בניכוי השפעות עונתיות הסתכם ב-0.8 מיליארד דולר.

יבוא שירותי הובלה ותחבורה ברבעון הסתכם ב 1.6- מיליארד דולר.