לין לשר האוצר: יש לשמור על הפחתת הבלו על הדלק.

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו״ד אוריאל לין לשר האוצר, ח״כ אביגדור ליברמן: ״יש לשמור על הפחתת הבלו על הדלק. ההפחתה לא תפגע מהותית בהכנסות המדינה ממסים בשל עליית המע״מ״


12:49 ,20.06.2022 מאת: מערכת פורט2פורט

ברקע הצפי לעליית מחירים נוספת בדלק בסוף החודש השוו באיגוד לשכות המסחר את מחיר הבנזין בפיקוח בתחנה, שינויים בבלו והשלכות עליית מחיר הדלק בעולם על גביית המס מדלק – ביוני 2022 מול יולי 2021. הבחינה נעשתה ע"פ מבנה מחיר הבנזין בפיקוח שמפרסם מנהל הדלק במשרד האנרגיה.

 

היות וכרגע לא ידוע מחיר הבנזין לפני הוצאות שיווק, דלף, מסים וכיוצ״ב והדבר ייקבע רק לקראת סוף יוני 2022, נלקח, כנתון מייצג ולצורך סימולציה בלבד, המחיר הקיים כיום במבנה המחיר לחודש יוני 2022. בתקופה זו חלה עליה משמעותית של מחירי הדלק בעולם ובוצעה הפחתה זמנית של הבלו על בנזין שבוצעה ב-14 באפריל 2022.

 

על פי הממצאים בהשוואה בין יוני 2022 (המחיר המפוקח הידוע) ליולי 2021:

הבלו לפני מע״מ הופחת זמנית ב 327 ₪ לאלף ליטר.

מחיר הדלק הבסיסי – מחיר הבנזין בישראל נקבע ע״פ אומדן למחיר הבנזין הבינ״ל באזור הים התיכון, המחושב ע״פ נוסחת מנהל הדלק לפני מסים והוצאות מקומיות. מחיר זה עלה ב-1524 ₪ לליטר, עלייה של 87%. כתוצאה מכך סך גביית המע״מ עלתה ב-205 ₪ לאלף ליטר.

העלייה במע״מ קיזזה את ההפחתה בבלו, כך שסה״כ חלה ירידה של 123 ₪ לאלף ליטר בגביית סך המסים מבנזין בפיקוח בחודש יוני. על אף הפחתת המס, ובשל העלייה המשמעותית במחיר הדלק העולמי, המחיר בתחנה עלה ביחס לרמתו לפני כשנה ב 1.41 ₪ לליטר שהם 22% עלייה במחיר לצרכן (ללא תוספת שירות עצמי).

 

בהשוואה בין יוני 2022 עם בלו ללא הפחתה (סימולציה) ליולי 2021 – לצורך הערכת המחיר שיהיה ביולי 2022: הבלו לפני מע״מ יעלה ב-52 ₪ ₪ לאלף ליטר ביחס לרמתו לפני שנה.

מחיר הדלק הבסיסי – מחיר הבנזין בישראל נקבע ע״פ אומדן למחיר הבנזין הבינ״ל באזור הים התיכון, המחושב ע״פ נוסחת מנהל הדלק לפני מסים והוצאות מקומיות. מחיר זה עלה ב-1524 ₪ לליטר, עלייה של 87%. כתוצאה מכך סך גביית המע״מ תעלה בכ-270 שקל ₪ לאלף ליטר.

סך עליית המסים הצפויה במחיר הבנזין בפיקוח ביולי 2022 ביחס לגביה ביולי אשתקד, צפויה לעמוד על כ-322 ₪ לאלף ליטר, עלייה של 8% בסך גביית המסים מבנזין.

 

המחיר בתחנה (ע״פ נתוני מחירי הדלק העולמיים ליוני 2022) עלול לעלות ב-1.86 ₪ ₪ לליטר שהם 29% עליה במחיר לצרכן (ללא תוספת שירות עצמי); המחיר בתחנה עלול לעמוד על כ- 8.17 ₪ לליטר.

 

לדברי עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: ״האוצר צריך לשמר את הפחתת הבלו שנקבעה ב-14 באפריל 2022. שימור הפחתת הבלו ללא פגיעה מהותית בהכנסות המדינה. פעילות זו נדרשת לריסון עליית מחירי הבנזין לצרכן, מוצר שהביקוש אליו קשיח; וזאת גם למניעת לחצים אינפלציוניים ועלייה נוספת ביוקר המחיה ובמדד המחירים לצרכן״.