משלחת ישראלית בפורום JEDG: ״פוטנציאל רב בשיתוף פעולה בתחומי המדע והטכנולוגיה״

בשבוע שעבר התקיים המפגש ה-34 של הפורום המשותף לפיתוח כלכלי בין ישראל לארה״ב בוושינגטון במסגרתו התקיימו מושבים מקצועיים בנושאי פינטק, תחבורה חכמה, שת״פ חקלאי ועוד


10:57 ,27.10.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

ב-23 באוקטובר (רביעי), התכנסו בוושינגטון נציגים רשמיים מארה״ב ומישראל לקיום המפגש ה-34 של הקבוצה המשותפת לכלכלה ופיתוח (JEDG -Joint Economic Development Group). ה-JEDG הנו מפגש שנתי ברמה בכירה לדיוני מדיניות כלכלית, לזיהוי תחומי עניין משותפים ולבחינת העמקת שתוף הפעולה.

 

המפגש נפתח מהצד האמריקאי בדברי ברכה של מר ריק מקינטוש תת-מזכיר האוצר, ומהצד הישראלי נשאו דברי ברכה מר רון דרמר, שגריר ישראל בארה״ב, פרופ׳ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל ומר שי באב״ד, מנכ״ל משרד האוצר. שני הצדדים הדגישו הקשרים החזקים והאמיצים בין המדינות, אשר התאפיינו בראשיתן במתן סיוע אמריקאי לישראל וכיום מתאפיינים בקידום נושאים משותפים בהם ישראל יכולה אף לתרום.

 

במושב המקצועי הראשון שעסק בסקירה מאקרו-כלכלית השתתפו נגיד בנק ישראל פרופ׳ אמיר ירון, מנכ״ל משרד האוצר מר שי באב״ד, והכלכלנית הראשית גב׳ שירה גרינברג. נגיד בנק ישראל, פרופ׳ ירון סקר את ההתפתחויות המוניטריות והמאקרו-כלכליות המרכזיות בכלכלה הישראלית ובעולם בעת האחרונה ונגע בקווים משיקים לארה״ב ולישראל בסוגיות כלכליות שונות. מנכ״ל משרד האוצר סקר את מנועי הצמיחה העיקריים של המשק הישראלי וכן הציג את אתגר הפריון העומד בפני המשק, בפרט הציג את המחסור הקיים בתשתיות ואת השפעת הגז הטבעי על העצמאות הכלכלית של מדינת ישראל.

 

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר הציגה את תחזית הצמיחה של המשק תוך התייחסות לסיכונים הקיימים בסביבה הכלכלית הגלובלית והמקומית, ניתחה את התפתחות היצוא וכן את התפתחות מדד אי-השוויון על פני זמן תוך מתן דגשים על המאפיינים הדמוגרפים וכוח העבודה של האוכלוסייה בישראל.

 

במושב בנושא העצמת נשים הציגה הכלכלנית הראשית את הצעדים של הממשל לקידום נשים בשוק העבודה וסוכם על שיתופי פעולה עם הממשל האמריקאי בנושא.

 

ד״ר עמי אפלבאום, יו״ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, הציג את החידושים הישראלים וחזית הטכנולוגיה בשני המושבים שנגעו למחשוב קוואנטי ובינה מלאכותית, כאשר ד״ר איתן יודילביץ, מנכ״ל קרן BIRD, התייחס לאפשרויות שת״פ בין המדינות בנושא בינה מלאכותית במסגרת קרן BIRD.

 

גב׳ שולי נזר, סמנכ״לית בכירה במשרד להגנת הסביבה, סקרה את שיתופי הפעולה שהתהדקו בהמשך לחתימה על מזכר הבנות (MOU) בין ארה״ב לישראל בשנה שעברה.

 

פרופ׳ יובל גרעיני מאוניברסיטת בר-אילן תיאר את המעורבות הישראלית במחקרים מעבדת מאיץ חלקיקים והביע תקווה להניח תשתית לשת״פ בין ארה״ב לישראל בתחום.

 

במושב בנושא פינטק התייחס מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים בישראל, לנושא מיסוי בעידן הדיגיטלי וסקר את מבנה רשות המיסים ותפקידיה. הכלכלנית הראשית סקרה את המדיניות האסטרטגית הנוגעת לפינטק בהיבטים רגולטורים ואחרים ובמאפייני תעשיית הפינטק בישראל.

 

מר אורי אפלבאום, ראש המטה של מנכ״לית משרד התחבורה, התייחס לשיתופי פעולה בין המדינות בנושא תחבורה חכמה.

 

פרופ׳ יורם קפולניק, מנהל קרן BARD, לשיתופי פעולה חקלאי בין ארה״ב לישראל, התייחס להגברת שיתופי פעולה בין המדינות.

 

מנכ״ל משרד האוצר סיכם את הדיונים הכלכליים והדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה הכלכלי ההדוק בין המדינות, צוותים משותפים הוקמו בנושאים החשובים שנדונו.