רשות המסים: הוקם צוות להפחתת הנטל הבירוקרטי בממשק מול הרשות

הצוות לבחינת הפחתה וייעול הנטל הבירוקרטי במסים יבחן את כל מגוון רבדי הממשק, בין היתר, בהיבט של שירות לקוחות, הגשת דיווחים, ביצוע שומות, גביית מס ועוד


12:08 ,19.11.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

מנהל רשות המסים, משה אשר, מינה צוות שתפקידו לבחון הסרת חסמים, טיוב ושיפור תהליכי עבודה קיימים וחיזוק ממשקי העבודה הקיימים בין ציבור והמייצגים, לבין רשות המסים.

 

רשות המסים פועלת לגביית מסים בהתאם לחקיקות המס הענפות. לעתים, על מנת לממש את החקיקות, נקבעים כללים, צווים, הוראות נוהל והוראות ביצוע לתהליכי העבודה ברשות המסים ואל מול רשות המסים. גם מעבר לגביית המס, ישנם שירותים אחרים הניתנים על ידי רשות המסים לציבור ולמייצגים. מכאן שבאופן בלתי נפרד לפעילות הרשות וכנגזרת ממטרותיה, קיימים ממשקים רבים ורחבים מול הציבור והמייצגים.

 

הצוות לבחינת הפחתה וייעול הנטל הבירוקרטי במסים יבחן את כל מגוון רבדי הממשק, בין היתר, בהיבט של שירות לקוחות, הגשת דיווחים, ביצוע שומות, גביית מס וכו'. בצוות, בראשותו של סמנכ"ל שירות לקוחות, שלמה אוחיון, שותפים גם נציגים מהלשכות המקצועיות.