רשות המסים: מענק הסיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות יוצא לדרך

מטרת המענק היא לאפשר לעסקים אלו המשכיות תפקודית, והוא ניתן בעבור הוצאות קבועות שהעסק לא יכול היה לחסוך בחודשים מרץ ואפריל 2020. תקרת המענק היא עד 400 אלף שקל. ניתן להגיש בקשות למענק באתר רשות המסים


11:28 ,12.05.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

הבוקר (ג׳) נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות, המהווה פעימה שלישית של תשלום מענקי הסיוע למשק בשל ההשלכות הכלכליות של נגיף הקורונה. במסגרת זו, יכולים להגיש בקשה לקבלת מענק עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור העולה על 18 אלף שקל ועד 20 מיליון שקל בשנה שנפגעו בתקופת קורונה. זאת, למעט עצמאים עם מחזור עד 300 אלף, שמקבלים כבר את המענק במסגרת אחרת, כתוספת לפעימה השנייה. תקרת המענק היא עד 400 אלף שקל. מטרת המענק היא לאפשר לעסקים אלו המשכיות תפקודית, והוא ניתן בעבור הוצאות קבועות שהעסק לא יכול היה לחסוך בחודשים מרץ ואפריל 2020.

 

תשלום המענקים הינו בהתאם להחלטת הממשלה בעניין מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, שאושרה בממשלה ב- 24 באפריל 2020. בהתאם להחלטת הממשלה, אוכלוסיית הזכאים למענק זה כוללת עסקים קטנים ובינוניים, חברות, שותפויות, מלכ״רים ועוד, בעלי מחזור של 18 אלף שקל ועד 20 מיליון שקל בשנה, ועצמאים שמחזורם עולה על 300 אלף שקל ועד 20 מיליון שקל  בשנה, שחלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ - אפריל 2020, ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019.

 

לצורך עמידה בתנאי הזכאות וחישוב המענק, על העסקים להגיש את כל הדוחות התקופתיים למע״מ, הנדרשים לצורך חישוב המענק. עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 01/03/2019 ועד 31/12/2019, ההשוואה תעשה למחזור העסקאות הממוצע מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק, עד יום 29.2.2020.

 

הגשת הבקשות למענק תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים. לפני מילוי הטופס המקוון ניתן להשתמש במחשבון מיועד שפורסם באתר לצורך חישוב סכום המענק. את הבקשה יכול להגיש העוסק או מייצג מטעמו אם הבקשה הוגשה בהתאם להנחיות, זמן הטיפול לא יארך יותר משבוע אחד. אם התביעה הוגשה במועד, אך נדרשו הבהרות ו/או השלמות לגביה, תועבר לעוסקים מקדמה בסך של 20% מסכום המענק שנדרש, אך לא יותר מ- 80,000 שקל, עד להשלמת הטיפול בבקשה. עם השלמת הטיפול תשולם יתרת

 

המענק לחשבון הבנק המצוין בטופס, לאחר שנוכו ממנה המקדמה ששולמה. העוסקים, יקבלו מידע על כל פעולה שתתבצע במהלך הטיפול בבקשה באמצעות הודעת טקסט ודואר אלקטרוני. המועד האחרון להגשת הבקשות הינו ה-10 לאוגוסט 2020.

 

קישור להגשת הבקשות למענק באתר:

https://www.gov.il/he/service/grant-for-corona-period-3

 

קישור למחשבון המאפשר חישוב הזכאות למענק 

https://www.gov.il/he/service/simulator-corona-period-3