שר האוצר: הוראת שעה למניעת פגיעה בעובדים שהוצאו לחל"ת

שר האוצר חתם על הוראת שעה שתכליתה מניעת פגיעה בכיסויים הביטוחיים של ציבור החוסכים שהוצאו לחל״ת או שצומצם היקף העסקתם. שר האוצר, ישראל כ״ץ: אפעל על מנת למזער את השפעות המצב הנוכחי על ציבור העובדים


14:24 ,15.06.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

בעקבות התפרצות נגיף הקורנה ולנוכח המצב הייחודי במשק, קידמו שר האוצר, ישראל כ״ץ והממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, תיקון תקנות שיאריכו את תקופת הריסק הזמני האוטומטי לשניים עשר חודשים בקרנות הפנסיה החדשות ובקופות הביטוח, לרבות בקופות הביטוח עליהן לא חלו התקנות מלכתחילה. בנוסף, נקבע כי עובדים שהיקף העסקתם נפגע, ושכרם פחת בשיעור של לפחות 20%, יהיו זכאים לשמר את הכיסוי הביטוחי על מלוא השכר, לתקופה של עד שניים עשר חודשים.

 

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מאות אלפי עובדים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצם היקף העסקתם. בעקבות זאת, ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו, והכיסויים הביטוחיים הכלולים בו, עשויים להיפגע כתוצאה מכך.הוראת שעה זו תאפשר לאותם עובדים לשמור על הכיסויים הביטוחיים שלהם גם בתקופה בה הם לא מועסקים או עובדים בחלקיות משרה.

 

שר האוצר, ישראל כ״ץ: ״מטרת הוראת השעה עליה חתמתי הינה לשמור על ציבור העובדים שתנאי עבודתו השתנו בשל השלכות משבר הקורנה ובאופן שמאפשר לו לשמור על הרובד הביטוחי בחיסכון ארוך הטווח שלו. אמשיך לפעול על מנת למזער את השפעות המצב הנוכחי על ציבור העובדים״.

 

הממונה על שוק ההון, ד״ר משה ברקת: ״החיסכון הפנסיוני הינו החיסכון החשוב ביותר של העובדים, והכיסויים הביטוחיים הכלולים בו, מהווים נדבך משמעותי בו. הוראת השעה דואגת לכך, שכיסויים אלה  לא יפגעו בתקופה זו של אי וודאות כלכלית.מדובר בצעד נוסף אותו התחייבנו לקדם בתכנית אותה הצגנו בתחילת משבר הקורונה״.