תפנו, תבררו, תשלמו, לא תתבעו

רשות המסים פרסמה נוהל גילוי מרצון חדש במסגרת הגברת המאבק בהון שחור בישראל ובחו"ל


11:27 ,07.09.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים, ועל רקע המגמות העולמיות בנושא, מפרסמת רשות המסים היום (א') "נוהל גילוי מרצון" חדש, המחליף את הנוהל הקיים.

 

מטרתו של הנוהל החדש היא לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של גילוי מרצון, לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.

 

במסגרת הוראות הנוהל הוכללו גם מספר הוראות שעה, שנועדו לעודד ולהקל כניסה לתהליך, ובהן אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשה במסלול מקוצר, במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון שקל.

 

על פי הוראות הנוהל החדש, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו ולשלם את המס הנגזר מהן, ווזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין שאר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

 

במסגרת נוהל הגילוי מרצון, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת רשות המסים לנישומים לנצל את "חלון הזדמנויות" זה ולדווח לרשות כחוק עוד בטרם החלה בדיקה או חקירה בעניינם.

 

בנוסף, במסגרת הנוהל החדש נכללו שתי הוראות שעה לתקופה של שנה אחת, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן: הגשת בקשות אנונימיות, ללא ציון פרטי הנישום, על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. מובן כי עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים; מסלול מקוצר. כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון שקל, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.