נחתמה בראשי תיבות אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לטיוואן

חברה שתעסוק בביצוע פרויקט בנייה במדינה האחרת, תחויב בה במס רק אם הפרויקט יימשך מעל ל-6 חודשים. נציגי ישראל וטייפה הסכימו כי יפעלו כדי לקדם את הליכי אשרור האמנה במדינותיהן


00:00 ,20.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

חברה שתעסוק בביצוע פרויקט בנייה במדינה האחרת, תחויב בה במס רק אם הפרויקט יימשך מעל ל-6 חודשים. נציגי ישראל וטייפה הסכימו כי יפעלו כדי לקדם את הליכי אשרור האמנה במדינותיהן
 
במסגרת מדיניות משרד האוצר להרחיב את רשת אמנות המס של ישראל ולהסיר חסמי מיסוי הפוגעים בסחר הבינלאומי, בהשקעות בישראל ובהשקעות של ישראלים בחו"ל, נחתמה לפני ימים אחדים בראשי תיבות בטייפה (טייוואן) אמנה למניעת כפל מס בין המשרד הישראלי הכלכלי תרבותי בטייפה לבין המשרד הכלכלי תרבותי של טייפה בישראל.
 
בראש המשלחת הישראלית לדיונים בטייפה עמדה עו"ד טליה דולן-גדיש, היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה, והחברים בה היו עו"ד תמר לומברוזו, סגנית בכירה ליועץ המשפטי ברשות המסים ומר אמיר דוידוב מהיחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים.
 
בדומה למרבית אמנות המס של ישראל, גם אמנה זו מבוססת על מודל ה-OECD. שיעורי ניכוי המס במקור במדינה שבה מבוצע התשלום (מדינת המקור) נקבעו ל-7% מתשלומי ריבית לבנקים ול-10% מתשלומי ריבית אחרים, וכן 10% מדיבידנד ומתמלוגים. עוד נקבע באמנה כי אם לאחר החתימה עליה תיחתם אמנה בין טייוואן לבין מדינה אחרת, החברה בארגון ה-OECD, (ארגון לשיתוף פעולה כלכלי שבו חברות המדינות המפותחות בעולם וישראל נמצאת בעיצומו של תהליך ההצטרפות אליו) ובאמנה האחרת יקבעו שיעורי מס נמוכים יותר לגבי ניכוי מס במקור מדיבידנד או מתמלוגים, שיעורים נמוכים אלה יהיו אוטומטית חלק מהאמנה בין ישראל לטייוואן.
 
לגבי רווח הון, אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה-OECD, ולפיו המיסוי יהיה רק במדינת התושבות של המוכר.
 
חברה שתעסוק בביצוע פרויקט בנייה במדינה האחרת, תחויב בה במס רק אם הפרויקט יימשך מעל ל-6 חודשים.
 
נציגי ישראל וטייפה הסכימו כי יפעלו כדי לקדם את הליכי אשרור האמנה במדינותיהן, על מנת שזו תעכנס לתוקף בשנת 2009.