נחתמה בראשי תיבות אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לפורטוגל

אמנה למניעת כפל מס ולמניעת התחמקות ממס, נחתמה בראשי תיבות בסוף השבוע האחרון בין ישראל לפורטוגל. האמנה מונעת גביית כפל מס באמצעות גיבוש כללים לגבי זכות המיסוי של כל אחת מהמדינות וחיוב אחת מהמדינות לתת במקרים מסויימים זיכוי על המסים ששולמו במדינה השניה


00:00 ,16.12.2004 מאת: מערכת פורט2פורט

אמנה למניעת כפל מס ולמניעת התחמקות ממס, נחתמה בראשי תיבות בסוף השבוע האחרון בין ישראל לפורטוגל. האמנה מונעת גביית כפל מס באמצעות גיבוש כללים לגבי זכות המיסוי של כל אחת מהמדינות וחיוב אחת מהמדינות לתת במקרים מסויימים זיכוי על המסים ששולמו במדינה השניה.
 
האמנה נחתמה לאחר משא ומתן אינטנסיבי בין משלחת ישראל בראשות עו"ד טליה דולן-גדיש, היועצת המשפטית של מינהל הכנסות המדינה ובהשתתפות רו"ח ג'קי מצא, סמנכ"ל בכיר לנושאים מקצועיים של רשות המסים, אסתר אפרת-סמילג, מנהלת מחלקת אמנות במשרד החוץ ונציגים נוספים לבין נציגי מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר של פורטוגל. האמנה צפויה לעודד פעילות ועסקאות משותפות של חברות ויחידים בשתי המדינות.
 
בשל הצורך של משקיעים פוטנציאליים להסדיר בהקדם את חלוקת המיסוי, הצליחו הצדדים כבר בסיבוב הראשון למגעים, לאחר ישיבות מרתוניות, להגיע לנוסח מוסכם לחלוקת עוגת המיסוי בין המדינות.
 
סעיפי האמנה שסוכמו מתייחסים לחלוקת המיסוי לסוגים שונים של פעילויות כלכליות וביניהן, בין היתר, בנושא דיבידנדים, הכנסות מריבית, תמלוגים והכנסות מהון ומקרקעין. כמו כן, כוללת האמנה בין המדינות, הסדר של החלפת מידע בין רשויות המס.
 
האמנה תכנס לתוקף סופי לאחר חתימתה ע"י שרי החוץ של שתי המדינות ואשרורה בממשלה.