שר התמ"ת: היטל היצף על יבוא אביזרי צנרת מסין

השר ישי אימץ את מסקנות הוועדה המייעצת לעניין היטל והיצף משווה והאריך בשנתיים את היטל היצף על יבוא קשתות צנרת מפלדה ללא תפר מסין


00:00 ,05.06.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

השר ישי אימץ את מסקנות הוועדה המייעצת לעניין היטל והיצף משווה והאריך בשנתיים את היטל היצף על יבוא קשתות צנרת מפלדה ללא תפר מסין
 
שר התמ"ת אלי ישי חתם על צו המאריך בשנתיים נוספות את היטל ההיצף על יבוא קשתות צנרת מפלדה ללא תפר מסין העממית, ומגדיל את שיעור ההיטל, וזאת לאחר שאימץ את מסקנות והמלצות הוועדה המייעצת לעניין היטל היצף והיטל משווה, כך מסר הממונה על היטל היצף והיטל משווה במשרד התמ"ת, ראובן פסח.
 
יצוין כי קדמה לכך חקירה שניהל הממונה על היטל היצף והיטל משווה במשרד התמ"ת, בעקבות בקשה שהגישה היצרנית המקומית של המוצר. ממצאי חקירת הממונה, שאומצו בעיקרן על ידי הוועדה המייעצת ולאחר מכן על ידי השר, היו כי המוצר עדיין מיובא לארץ בהיצף וכי היבוא בהיצף פוגע בענף היצרני המקומי.

 

הצו, אשר פורסם ב-28.5.08, מטיל היטל היצף בשיעור של 56% מערך העסקה על יבוא קשתות כאמור מסין העממית. הצו יהיה בתוקף למשך שנתיים מיום פרסומו.
 
נציין כי יבוא בהיצף נחשב ל"סחר לא הוגן" ולפי הסכם ההיצף של ארגון הסחר העולמי (ה-WTO) רשאית המדינה, במקרה שכזה, להטיל היטל היצף. בהתאם, המליץ הממונה על הטלת היטל היצף בשיעור הנדרש למניעת הנזק לענף היצרני המקומי.
 
ממשרד התמ"ת נמסר כי הצו פורסם ברשומות ביום 28.5.08 והוא מונח כעת על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת לצורך אישורה.