אגרקסקו תיהפך לחברה עסקית

רשות החברות הממשלתיות תמליץ לממשלה להשקיע הון בחברת אגרקסקו לאחר שינויים בתקנון החברה. על פי המתווה החדש התקנון יתיר לחברה לחלק דיבידנבים לבעלי המניות וכן לאחד מניות הבעלים


00:00 ,01.02.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות החברות הממשלתיות תמליץ לממשלה להשקיע הון בחברת אגרקסקו לאחר שינויים בתקנון החברה. על פי המתווה החדש התקנון יתיר לחברה לחלק דיבידנבים לבעלי המניות וכן לאחד מניות הבעלים
 
במענה לפנייתו של יו"ר דירקטוריון אגרקסקו הודיע מר אודי ניסן, מנהל רשות החברות הממשלתיות כי הרשות תהיה מוכנה להמליץ לממשלה להשקיע הון בחברה כנגד מניות. ההמלצה כאמור תהה בתנאי שיערכו שינויים בתקנון החברה כך שבין היתר תוכל לחלק דיבידנד ולעשות האחדת מניות של הבעלים. אודי ניסן, מנהל רשות החברות, הדגיש כי "שינויים נדרשים אלה יביאו להפיכת החברה לחברה עסקית לכל דבר ועניין".
 
במניות השליטה של החברה, שהיא חברת היצוא החקלאי הגדולה בישראל, מחזיקה מדינת ישראל ב-50%, חברת תנובה 25%, מועצת הצמחים 19% ומועצת הלול 6%. על פי תקנון החברה היא אינה אמורה לייצר רווחים לבעליה ובמידה ונוצרים רווחים עליהם לכסות גירעונות אם קיימים או להיות מחולקים לחקלאים שתוצרתם שווקה על ידי החברה. כאמור, על פי המתווה החדש התקנון יתיר לחברה לחלק דיבידנבים לבעלי המניות וכן לעשות האחדת מניות של הבעלים.
 
ב-2002 הוחלט להביא את נושא הפרטת החברה בפני ועדת השרים לענייני הפרטה אך הנושא התעכב במשך מספר שנים. ב-2006 החל שר החקלאות שלום שמחון לקדם את תהליך ההפרטה של החברה. בדצמבר 2007 אישרה מועצת הצמחים את מתווה ההפרטה המוצע. גורמים במשרד החקלאות העריכו באותה עת את שווי החברה בחצי מיליארד שקל, אם כי לחברה לא בוצעה הערכת שווי. בספטמבר 2008 אישרה ועדת השרים לענייני הפרטה את מתווה ההפרטה המוצע בו, בשלב הראשון, תיעשה הערכת שווי וייעשה מהלך לאיחוד מניות השליטה ומניות ההון שלאחריו ירכשו ארגוני החקלאים מניות, באמצעות מועצת הצמחים, עד לאחזקה של כ-80% מהחברה. בשלב השני יערך מכרז למכירת גרעין השליטה בחברה ויתר המניות תימכרנה לציבור או שתישארנה בידי ארגוני החקלאים.
 
בשבוע שעבר (29 בינואר) אישר דירקטוריון אגרקסקו את המתווה שהוכן על ידי רשות החברות וסיכם כי הנהלת אגרקסקו תפנה למשרד רואי חשבון חיצוני על מנת שיסייע בהכנת התשתית הנדרשת לביצוע המתווה. המשרד יתבקש להכין המלצתו בדבר שווי הערך של החברה וכן על דרך החישוב באיחוד מניות בין מניות ניהול למניות הון.
 
בנוסף סוכם כי הדירקטוריון יפנה לבעלי המניות האחרים של אגרקסקו - מועצת הצמחים, מועצת הלול ותנובה, בבקשה להצטרף למתווה המוצע ולתמוך בנכונות הממשלה להשקיע הון בחברה.
 
הדירקטוריון יפעל לזימון אסיפה כללית של בעלי המניות על מנת שתדון ותאשר את מתווה השינוי.
 
יעקוב צור, יו"ר חברת אגרקסקו, אמר כי "יש צורך מיידי לבסס את ההון העצמי של החברה וזאת על מנת לבסס את מעמדה הכלכלי אל מול הגופים הפיננסים ומול המתחרים, בעיקר בתנאי המשבר הקיימים כיום במשק".