אושרה התכנית לריקון מכל האמוניה

המשרד להגנת הסביבה אישר לחיפה כימיקלים את תוכנית הריקון המאפשרת סיום ריקון המכל עד ה-18 בספטמבר. תכנית ריקון האמוניה הנוזלית באמצעות אידוי אושרה לאחר ביצוע פיילוט מוצלח


11:34 ,16.08.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

המשרד להגנת הסביבה מציין בהודעתו כי לאור החלטת בית המשפט העליון לריקון מוחלט של מכל האמוניה עד ליום 18.9.17, דרש המשרד מחברת חיפה כימיקלים להגיש תכניות ריקון שיאפשרו ריקונו המלא של המכל במועד שנקבע.

 

המשרד מציין כי חברת חיפה כימיקלים הגישה לפני כשבוע תכנית מעודכנת לריקון מיכל האמוניה אשר מבקשת להחליף את התכנית שאושרה בעבר (אידוי טבעי באמצעות מפוחים), ולפיה הליך אידוי האמוניה הנוזלית יתבצע על-ידי הסרה הדרגתית של שכבת בידוד המכל וחימום עדין בהיקפו.

 

יצוין, כי אפשרות זו עמדה על הפרק גם בעבר, אך מאחר שאינה מוכרת בעולם והיה חשש שהיא עלולה להקים סיכונים של עליית לחץ וטמפרטורה במכל וכן היו בנמצא תכניות בטיחותיות יותר - הוחלט שלא לקדמה.

 

לאור הצורך לקצר משמעותית את לוחות הזמנים, בהתאם לפסיקת בית המשפט, הוצעה חלופה זו שוב על-ידי המפעל. תכנית זו נבדקה על-ידי המשרד, בסיוע יועצים מחו"ל. לצורך בחינת ישימות טכנית וסיכוני חלופה זו, אושר למפעל לבצע פיילוט של הסרה חלקית ביותר של שכבת הבידוד. שלב הפיילוט עבר בהצלחה והמפעל הצליח להגיע לקצב אידוי הרצוי וכן לא נמצאו סיכונים מעליית לחץ או טמפרטורה.

לאור זאת, המשרד אישר לחברת חיפה כימיקלים להמשיך ולהסיר בידוד בהדרגה, תוך פיקוח הדוק על הטמפרטורה והלחץ במכל.

 

מהמשרד נמסר עוד כי בהמשך לישיבה שהתקיימה ביום שני שעבר עם שרי הגנת הסביבה, המשפטים והכלכלה, ובה השתתפו גם ראש עיריית חיפה ונציגי ממשלה נוספים, ובהמשך לחומרים שהועברו בעבר לעירייה, לבית המשפט ולציבור - נקבע כי יתקיים דיון של המשרד וגורמים רלוונטיים נוספים עם ראש עיריית חיפה ויועציו, לצורך הצגה פרונטלית של  בחינת החלופות למערך ייבוא האמוניה שנסגר.

 

במהלך הדיון יוצגו תהליך בחינת החלופות והערכות הסיכונים שבוצעו. לצורך ישיבה זו זימן המשרד גם את היועצים שבהם הסתייע בבחינת החלופות: ד"ר אלי שטרן, מומחה בעל שם עולמי להערכות סיכונים, בעל ניסיון של יותר מ-40 שנה בארץ ובחו"ל לביצוע בכל ההיבטים של הערכות סיכונים דטרמיניסטיות והסתברותיות לבני אדם, מחשיפות לחומרים מסוכנים מכל הסוגים (רעילים ו/או מסרטנים ,דליקים, נפיצים) לרבות ניתוח והערכות סיכונים של מערכות מורכבות; וד"ר ג'ורג' באומל מחברת DHV – מומחה לתעשיות לייצור אמוניה ודשנים, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה בעבודה עם תעשיית הדשנים והאמוניה.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי ישיבה זו מהווה דיון מקדים לישיבת השרים שצפויה להתקיים ביום ה' הקרוב.

 

כזכור, נמצא כי מערך ייבוא האמוניה הקיים (אונייה גדולה ומכל קבוע), מסכן באופן בלתי קביל את האוכלוסייה ועל כן המשרד לא התיר להמשיך שימוש בו. בהמשך לכך, הגישה חיפה כימיקלים למשרד להגנת הסביבה חלופות שונות למערך ייבוא אמוניה.

 

המשרד להגנת הסביבה ביצע בחינה מעמיקה ומקיפה של חלופות עבור תרחישי שגרה תפעוליים. בחינה זו כללה שימוש בכלים כמותיים והשוואתיים, תוך הסתייעות ביועצים מהארץ ומחו"ל ובפורום המנחה הלאומי, הכולל את גופי הממשלה הרלוונטיים דוגמת כלכלה, אוצר, תחבורה, ביטחון פנים, העבודה, פקע"ר, כב"ה, מל"ל, ועוד.

 

לאור בחינה זו נמצאו שלוש חלופות קבילות לטווח הקצר. החלופה העדיפה, שאף אושרה על ידי ממשלת ישראל גם לאור הסכמה רחבה בנושא זה בפורום המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים, היא חלופת האנייה המוקטנת וההזרמה ישירה למפעלים, ללא שימוש במכל האמוניה הקיים. יש לציין שבמפעלים קיימים מכלי אחסון קטנים אשר יקלטו את האמוניה ומהם תוזרם האמוניה לתהליך.