איגוד תעודות הסל: בחודש יולי 2017 נפדו כ-700 מיליון שקל

מתחילת 2017 נפדו כ-6.3 מיליארד שקל מהענף, מהם כ-4.8 מיליארד שקל מתעודות סל על מדדי מניות בארץ. ענף תעודות הסל מנהל נכסים בהיקף של 93.4 מיליארד שקל נכון ליולי


11:28 ,03.08.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

"בחודש יולי 2017 נפדו משוק תעודות הסל כ-700 מיליון שקל בנטו. כמו כן, מגמת הפדיונות בשנה האחרונה בענף תעודות הסל נמשכת, כאשר מתחילת שנת 2017 נפדו כ-6.3 מיליארד שקל, מתוכם כ-4.8 מיליארד שקל מתעודות סל על מדדי מניות מקומיים, מגמה שמעיבה על הנזילות בבורסת תל-אביב, מאחר ותעודות הסל אחריות לרבע מנפח המסחר בבורסה", כך מסר היום רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

 

סולומון מציין כי "היקף הנכסים המנוהל על-ידי ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, עמד בסוף חודש יולי 2017 על כ-93.4 מיליארד שקל, לעומת כ-92.8 מיליארד שקל שנוהלו בסוף חודש יוני 2017, שכן שווי הנכסים המנוהלים עלה בחודש החולף, למרות הפדיונות, לאור עליות שערים בבורסות העולם".

 

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש יולי 2017 הינו כ-24% מושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-22.4 מיליארד שקל, כ-43% מושקע במדדי מניות בחו"ל בהיקף כספי של 40.5 מיליארד שקל, כ-23% מהענף מושקע במדדי אג"ח בארץ בהיקף כספי של כ-21 מיליארד שקל, והשאר מושקע במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון."

 

"מבחינת התפלגות המנפיקים, הרי שתכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.3% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-28.8% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.3% והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 14.6% משוק תעודות הסל." ציין סולומון.