בג״צ: רשויות מקומיות לא יוכלו לגבות מעסקים אגרות מנופחות על פינוי אשפה

בג״צ קיבל את עמדת התאחדות התעשיינים וקבע כי הניסיון של משרד הפנים לקבוע קריטריונים כך שרשויות יוכלו לגבות אגרות מנופחות הנו פסול, בלתי סביר ובלתי מידתי. ד״ר רון תומר: ״בג״צ עמד היום לצד העסקים בישראל


12:13 ,07.01.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

ניצחון של התאחדות התעשיינים בבג״צ, שפסק בעד העסקים בישראל ונגד משרד הפנים: רשויות מקומיות לא יוכלו לגבות מעסקים אגרות מנופחות על פינוי אשפה. זאת לאחר שמשרד הפנים ניסה ב- 2018 לקבוע קריטריונים לגביית אגרה על פינוי אשפה, כך שהרשויות המקומיות יוכלו לגבות אגרות כספיות גדולות יותר מעסקים הפועלים בשטחם.

 

נשיא התאחדות התעשיינים, ד״ר רון תומר: ״בג״צ עמד היום לצד העסקים בישראל ואמר ביחד איתנו – לא עוד. די לסחיטה הכספית של עסקים מקומיים, שגם כך מתקשים לשרוד תחת משבר הקורונה. לצערי העסקים בישראל הפכו בשנים האחרונות לפרה החולבת של הרשויות המקומיות, המנסות לגבות מהתעשיינים ובעלי העסקים אגרות והיטלים חדשים, כגון אגרות שמירה ואגרות בגין פינוי אשפה, בנוסף ומעבר למס הארנונה, ואנחנו פה כדי לשים לזה סוף״.

 

בג״צ קיבל את עמדת התאחדות התעשיינים ופסל ניסיון של משרד הפנים לקבוע קריטריונים בלתי סבירים ובלתי מידתיים. השופטת דפנה ברק ארז אף ציינה כי הפחתת כמות הפסולת שבגינה לא יידרש תשלום נוסף בשיעור של 90% שמשרד הפנים ניסה לייצר, כמעט ומרוקן מתוכן את החובה הבסיסית המוטלת על הרשויות המקומיות לפנות אשפה במסגרת שירותי הארנונה. השופט גרוסקופף אף קבע שמדובר בסנקציה עונשית הלוקה בחוסר סמכות. על כן בג״צ קבע שיש להקטין משמעותית את שיעור ההפחתה והעמיד אותו בשלב זה על 20% בלבד.

 

הרקע לעתירה: התאחדות התעשיינים עתרה ביולי 2018 לבג״צ באמצעות עו״ד אסף ביגר ועו״ד אסף אורן, לביטול אמות מידה (קריטריונים) שהפיץ משרד הפנים בפברואר 2018 לגבי אגרות בגין פינוי פסולת מהתעשיינים ובעלי העסקים. זאת מכיוון שהקריטריונים אפשרו לרשויות המקומיות לגבות מבעלי העסקים אגרות מנופחות בגין פינוי אשפה, למרות שפינוי אשפה נכלל בגדר סל השירותים שהן צריכות לספק תמורת הארנונה. הטענה המרכזית של ההתאחדות נגעה לשיעור ההפחתה של כמות הפוסלת הבסיסית מכוח קריטריון  ״מרכיב עידוד המחזור״. בג״צ קיבל את העתירה ופסק נגד הקריטריונים החדשים.