"החלטת ועדת טרכטנברג נגועה בניגוד עניינים וחורגת מסמכותה"

לשכת התאום של הארגונים הכלכליים בפניהדחופה ליועץ המשפטי לממשלה התייחסה להמלצת הועדה בנושא הפרשות המעסיק לביטוח לאומי


00:00 ,05.10.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

לשכת התאום של הארגונים הכלכליים פנתה באמצעות עו"ד אלדד כורש ועו"ד אורטל לוי ממשרד עמית פולק מטלון ושות', לראש הממשלה, בנימין נתניהו וליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בדרישה למשוך את המלצה מס' 4 בפרק המסים, בנושא הפרשות המעסיק לביטוח הלאומי מהמלצות של ועדת טרכטנברג ולדון בה במסגרת נפרדת ובפני הרכב מתאים המוסמך לכך.

מהמכתב עולה כי, המלצת ועדת טרכטנברג המבקשת להעלות את הפרשות המעסיק לביטוח לאומי על חלק השכר הגבוה מ- 60% מהשכר הממוצע ב- 1.6 נקודות אחוז ניתנה ללא הנמקה, ללא תשתית עובדתית מספקת, היא לוקה בחוסר סבירות קיצונית והיא התקבלה מבלי שניתנה למעסיקים האפשרות להביעה את עמדתם בנושא.

בנוסף, בהתייחס להמלצה זו הועדה חרגה באופן בוטה מהסמכות שניתנה לה ע"י ראש הממשלה והתייחסה לנושא שאין לו שום קשר להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל. מה בין יוקר המחיה ובין האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי.

יתרה מכך, ישנו חשש לניגוד עניינים שכן בין חבריה נמנית אסתר דומיניסיני, מנכ"ל הביטוח הלאומי ובהמלצה זו ישנה הצהרה ברורה שמטרתה להטיב עם המוסד.

רו"ח אמיר חייק, מנכ"ל התאחדות התעשיינים: "ועדת טרכטנברג אכן פועלת לשינוי תרבות הדיון. בנושא הביטוח הלאומי, היא קיימה מחטף, כשמנהלת הביטוח הלאומי שותפה להחלטה ומבלי לחשוש מניגוד עניינים. חבל שבנושא כה חשוב, לו יש השפעה רבה על עלות העבודה, לא קיימה הועדה דיון רציני תוך קיום שימוע למעסיקים, אלא בחרה לדאוג לאיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי, גם במחיר פגיעה במטרה המוגדרת לשמה הוקמה הועדה."