הלמ״ס: ישראל במספרים ערב ראש השנה תשע״ט

בערב ראש השנה תשע״ט נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.907 מיליון נפש מהם כ-6.625 מיליון תושבים יהודים. בתחום התעשייה והמפעלים קיימים בישראל כ-21אלף מפעלים וכ-363 אלףמשרותבענפי התעשייה. שיעור הפריון הכולל הוא 3.11 – הגבוה ביותר במדינות ה-OECD


14:46 ,04.09.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

ערב ראש השנה תשע״ט נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.907 מיליון נפש. האוכלוסייה צפויה להגיע ל-10 מיליון תושבים בסוף שנת 2024, ל-15 מיליון תושבים בסוף 2048, ול-20 מיליון תושבים ב-2065.

 

האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.625 מיליון תושבים (74.4% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית - כ-1.864 מיליון תושבים (20.9%) ואוכלוסיית האחרים מונה כ-418 אלף תושבים (4.7%). מאז ראש השנה אשתקד גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-162 אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה בשנת תשע״ח היה 1.9%, בדומה לשנים האחרונות. במהלך השנה נולדו בישראל כ-175 אלף תינוקות, ונפטרו כ-43 אלף איש. כ-29 אלף איש נוספו לאוכלוסייה במאזן ההגירה, מתוכם כ-25 אלף עולים חדשים.

 

בערב ראש השנה תשע״ט נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.907 מיליון נפש: יהודים - כ-6.625 מיליון תושבים (74.4% מכלל האוכלוסייה), ערבים - כ-1.864 מיליון תושבים (20.9%), אחרים - כ-418 אלף תושבים (4.7%) בני 20 ומעלה לפי רמת דתיות (הגדרה עצמית), 44.3% לא דתיים, חילונים, 21.4% מסורתיים לא כל כך דתיים 12.3% מסורתיים-דתיים, 11.5% דתיים, 10.2% חרדים.

 

במהלך השנה האחרונה 183,648 יילודים חיים נולדו בישראל ב-2017 כאשר שיעור הפריון הכולל 3.11, הגבוה ביותר במדינות ה-OECD. בקטגוריית משקיביתומשפחות על פי הלמ״ס 2,510.3 אלף משקי בית, 3.32 נפשות בממוצע במשק בית כמו גם 2,057.2 משפחות גרעיניות בישראל. על פי נתוני הסקר החברתי 84% מבני 20 ומעלה דיווחו שמצב בריאותם ״טוב מאוד״ או ״טוב״. כ-16% מהאוכלוסייה היו במצב של השמנה או השמנת יתר על פי נתוני הלמ״ס 19,118  ש״ח היתה הכנסה כספית ברוטו לחודש בעוד 15,751ש״ח הכנסה כספית נטו לחודש. בתחום הדיור 67.6% ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם. מבין הגרים בדירות בבעלות 38.6% משלמים משכנתה וההחזר החודשי הממוצע עומד על 3,244 שקל לחודש. 

 

על פי נתוני הלמ״ס, הוצאות של משקי בית עומדים על 12,792 שקל הוצאה כספית לחודש - 15,805 שקל הוצאה כוללת לתצרוכת (כולל שירותי דיור) לחודש מזה 24.3% לדיור, 20.3% לתחבורה ותקשורת, 16.7% למזון. בתחום בעלות על מוצרים בני-קיימא ל-97.1% ממשקי הבית היה טלפון נייד, ל-78.1% ממשקי הבית היה מחשב. עוד עולה מנתוני הלמ״ס כי הכנסתה של אישה שכירה ברוטו לשעה הייתה 81.1% מהכנסתו של גבר שכיר. 

 

בתחום התעשייה והמפעלים, קיימים בישראל כ-21 אלף מפעלים בענפי התעשייה, כ-363 אלף משרות בענפי התעשייה, 12.4%מכלל המשרות במגזר העסקי, משרות בתעשייה לפי עוצמה טכנולוגית (2015), 26.0% - בטכנולוגיה עילית, 17.3% - בטכנולוגיה מעורבת-עילית,23.6% – בטכנולוגיה מעורבת-מסורתית, 33.1% - בטכנולוגיה מסורתית, עלייה של 1.8%במדד הייצור התעשייתי ב-2017, 87.7 ש״ח - עלות ממוצעת לשעת עבודה בתעשייה, עלות שעת עבודה בטכנולוגיה העילית גבוהה ב-51.0% מהממוצע.