המדינה תקצה 5 מיליארד שקל ערבויות ליצואנים

ועדת הכספים אישרה הצעת האוצר להעמיד ערבויות מדינה בהיקף של 4 מיליארד באמצעות חברות ביטוח האשראי הפרטיות וכן העמדת אשראי בגובה 1 מיליארד שקל באמצעות המערכת הבנקאית


00:00 ,03.06.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת הכספים אישרה הצעת האוצר להעמיד ערבויות מדינה בהיקף של 4 מיליארד באמצעות חברות ביטוח האשראי הפרטיות וכן העמדת אשראי בגובה 1 מיליארד שקל באמצעות המערכת הבנקאית
 
ועדת הכספים אישרה הבוקר את הצעתו של משרד האוצר להעמיד ערבויות מדינה בהיקף של 5 מיליארד שקל כדי לסייע ליצואנים הישראלים. כמו כן אישרה הוועדה שינוי בתנאי הערבות של חברת אשרא, החברה הממשלתית לביטוח סחר חוץ.
 
המדינה תעמיד ערבות בסך ארבעה מיליארד שקלים להגדלת הכיסוי הביטוחי של היצואנים, שנעשה באמצעות חברות ביטוח האשראי הפרטיות. מיליארד שקלים נוספים יינתנו לעסקאות יצוא באמצעות המערכת הבנקאית.
 
לדברי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, "ישראל היא מדינה מוטת יצוא ולכן משרד האוצר רואה חשיבות עליונה בסיוע למגזר זה בעת המשבר". לדבריו, "משרד האוצר מוציא לפועל מהלכים מתוך התכנית הכלכלית "בלימה ותנופה" באופן מהיר, זאת מתוך המחויבות למנוע מחד, את הגידול באבטלה ומאידך, לייצר מנועי צמיחה למשק הישראלי."
 
החשב הכללי שוקי אורן ציין כי "כלי התמיכה בייצוא שהוצגו הבוקר הם כלים אפקטיביים ומהירים שייתנו יתרון ליצואן הישראלי. הסיוע שינתן על ידי הממשלה הוא אך ורק לעסקאות יצוא של חברות ישראליות, שהמרכיב הישראלי בעסקת היצוא עולה על 50%, בכדי לתמוך באופן ישיר בפעילות הכלכלית במשק ".
 
המשבר הכלכלי העולמי הביא לירידה חדה בהיקף היצוא מישראל. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בחודשים נובמבר 2008 עד ינואר 2009 חלה ירידה של 43.6% (בשיעור שנתי) בהיקף היצוא. בין החודשים פברואר עד אפריל 2009 נמשכה מגמת הירידה והיא עמדה על שיעור של 27.5% (בשיעור שנתי). על מנת להקל על מחנק האשראי ולשמר את הפעילות העסקית, הוחלט על הפעלת חבילת צעדים משמעותית בתחום האשראי אשר יסייעו לייצוא הישראלי לצלוח תקופה קשה זו.
 
ועדת הכספים אישרה מספר מהלכים בהם: סיוע בביטוח עסקאות יצוא לטווח קצר באמצעות העמדת ביטוח משנה בהיקף של 4 מיליארד שקל לחברות ביטוח האשראי הפרטיות. היקף ביטוח המשנה שהמדינה תעמיד למבטח יהיה בשיעור של עד 50% מהיקף הביטוח שהעמידה חברת הביטוח לכל יצואן ללא מתן ביטוח המשנה כאמור.
 
כלי נוסף שאושר היום הינו מתן ערבות מדינה בהיקף של 1 מיליארד שקל לצורך העמדת ערבויות מכרז (לצורך השתתפות במכרזים), ערבויות ביצוע (לצורך ההתקשרות עצמה) וערבויות מקדמה (לצורך קבלת תשלום כמקדמה)  לעסקאות יצוא באמצעות המערכת הבנקאית.
 
כלי נוסף עליו שאושר על ידי ועדת הכספים הוא שינוי בתנאי ערבות המדינה לחברת אשרא (חברת הביטוח הממשלתית לביטוחי סחר חוץ). כיום ערבות המדינה לחברת אשרא לצורך ביטוח סיכוני סחר חוץ עומדת כיום על 1 מיליארד דולר. כחלק מהסיוע ליצואנים אישר החשב הכללי לחברת אשרא, בתוך מסגרת הערבות הקיימת, לשתף פעולה עם חברות הביטוח הפרטיות לצורך חלוקה בין הביטוח הפוליטי והמסחרי ובין הטווח הקצר לטווח הארוך ובכך לסייע לביצוע עסקאות ייצוא.