לאחר הבחירות יקודם חוק לתיקון עידוד השקעות הון

ההצעה לתיקון בחוק עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת בתחילת נובמבר, אולם לא קודמה בשל הבחירות


00:00 ,01.01.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

לאחר הבחירות תקודם הצעת חוק לתיקון לחוק עידוד השקעות הון.

הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת בתחילת נובמבר 2012, אולם היא לא קודמה בשל הבחירות הקרבות.

לפי הצעת החוק, יראו מפעל כתורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה וכמפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם 25% או יותר מכלל הכנסתו ממכירות בשנת המס, הן לשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות. כן נקבע בתיקון מנגנון עדכון אוטומטי למספר התושבים שייראו כשוק מהותי, של 2% לשנה, כהתאמה לקצב גידול האוכלוסייה בעולם.

בתיאום בין משרד המשפטים לבין הנהלת משרד האוצר ורשות המסים, יקדם האוצר את הצעת החוק עם כינון הכנסת החדשה, בהתאם למתווה שקבוע בה, לרבות לעניין תחולתה מיום 1.1.2012. זאת, במטרה לוודא כי רק מי שזכאי להטבות על פי חוק עידוד השקעות הון בהתאם לתכלית החוק אכן יזכה להן.

בנוסף, רשות המסים ומשרד המשפטים חולקות דעה, כי טענות שנשמעו לאחרונה, המגובות בחוות דעת של מייצגים בשוק הפרטי, בדבר תחולת ההטבות בחוק על חברות שמוכרות את מלוא תוצרתן בשוק הישראלי, הן שגויות.

לאור זאת תפעל רשות המסים כנגד חברות שיאמצו פרשנות בהתאם לחוות הדעת, וזאת בדרך של הוצאת שומות והטלת קנסות גירעון במקרים המתאימים.