פיטורים מתמשכים בענף המחשבים ובציוד התקשרות

נתוני דוח מועסקים בתעשייה של אגף המחקר בהתאחדות התעשיינים מראים שמהרבעון האחרון של 2011 ועד הרבעון השני של 2013 פוטרו 1,070 עובדים


00:00 ,16.09.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

מנתוני דוח מועסקים בתעשייה, שנערך על ידי אגף המחקר בהתאחדות התעשיינים, עולה כי ישנם פיטורים מתמשכים בענף המחשבים וציוד התקשורת.

מהרבעון האחרון של 2011 ועד הרבעון השני 2013 פוטרו מהענף 1,070 איש, ירידה מצטברת של 6.6%. ברבעון השני של 2013 פוטרו 155 עובדים בענף המחשבים וציוד התקשורת. בנוסף פוטרו מהתעשייה 290 עובדים מענף העץ והריהוט; 185 עובדים מענף המזון ו-55 עובדים מענף הרכיבים האלקטרוניים.

מנהלת אגף המחקר דפנה אבירם-ניתן:"פיטורי העובדים בענף הציוד האלקטרוני לצריכה ולתקשורת התרחשו על רקע הנסיגה הדרסטית בתפוקת הענף. במהלך השנה החולפת ירדה תפוקת הענף בשיעור חד ביותר של 15.7%. הענף, כמו ענפים אחרים בתעשייה הישראלית, מתמודד עם שחיקה ניכרת בכושר התחרות מול מתחריו, בעיקר לנוכח התיסוף בשערו של השקל, שפוגע ביכולתם של היצרנים הישראלים להציע מחיר אטרקטיבי עבור תוצרתם ובכך מביא לאובדן עסקאות ביצוא ובשוק המקומי.

"ענפים נוספים שפיטרו עובדים הם בעיקר הענפים הקלאסיים/מסורתיים, לרבות ענפי העץ והריהוט, המזון והמשקאות, שנפגעו הן מהאצת חשיפת המשק לתחרות מיבוא והן מהתחזקות השקל, שהביאה להוזלה יחסית של היבוא המתחרה. להערכתנו, בחודשים הקרובים תימשך קליטת העובדים בקצב מתון ביותר".

למרות הפיטורים, עולה מהדוח כי במהלך הרבעון השני של 2013 חל גידול זעום, של 0.2%, במצבת העובדים בתעשייה שהם 825 איש.

למעשה, מרבית ענפי התעשייה קלטו עובדים ברבעון השני של השנה: 400 עובדים נקלטו בענף מוצרי המתכת; 275 עובדים נקלטו בענף המכשור האלקטרוני ורפואי; 165 עובדים נקלטו בענף הגומי והפלסטיק; 100 עובדים נקלטו בענף המכונות והציוד ו-95 עובדים נקלטו בענף הכימיה והנפט.

הגידול הזעום במספר העובדים בתעשייה מתיישב עם נתוני התאחדות התעשיינים, המעידים על נסיגה בתפוקה. ברבעון השני נרשמה נסיגהשל 2.2% בתפוקת התעשייה, בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בפרט. הנסיגה נגזרה בעיקר מנסיגה דרמטית, של כ-29%, בתוצר ענף התרופות.

בניכוי ענף תנודתי זה, רשמו יתר ענפי התעשייה צמיחה הנאמדת בכ- 1.5%. צמיחה של 1.2% נרשמה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. הגידול משקף את צמיחתם של מרבית ענפי הקבוצה, כאשר צמיחה נרשמה בענפי המכונות והציוד (7%) כלי ההובלה והתחבורה (5%) והציוד החשמלי (3%). מנגד, נסיגה מתונה נרשמה בתוצר ענף הכימיה ונפט (1%-).

במקביל, גידול של 1.4% נרשם בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, זאת על רקע עלייה של 4% בתוצר ענף המתכת הבסיסית, ושל 3% בענף המינרלים האל-מתכתיים. מנגד, נסיגה מתונה נרשמה בענף מוצרי המתכת (1%-) וקיפאון שרר בענף הגומי והפלסטיק.