שנת 2010: שיא בקבלת הלוואות בקרן לעסקים קטנים

בשנת 2010 אושרו 1,294 בקשות וסכום ההלוואות עמד על 368 מיליון שקלים בהשוואה לשנת 2009 שנסגרה עם 931 בקשות בסכום כולל של 253 מיליון שקלים


00:00 ,06.02.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

"שנת 2010 הייתה שנת שיא בקבלת הלוואות בקרן לעסקים קטנים שמופעלת על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת ואגף החשב הכללי במשרד האוצר", כך מסר מנהל הסוכנות לעסקים קטנים במשרד התמ"ת, רן קויתי.

קויתי מציין כי, בשנת 2010 אושרו 1,294 בקשות וסכום ההלוואות עמד על 368 מיליון שקלים. זאת בהשוואה לשנת 2009 שנסגרה עם 931 בקשות בסכום כולל של 253 מיליון שקלים. בסוף שנת 2010, בשל הביקוש חסר התקדים, אישרה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תקציב מיוחד של 13 מיליון שקלים לטובת הקרן, מתוכם חמישה מיליון ייעודיים לעסקים במגזר בני המיעוטים.

מתוך כלל הבקשות שאושרו בשנת 2010, 16% (159 בקשות) היו של עסקים מהמגזר הערבי, והסכום הכולל של ההלוואות לעסקים במגזר זה עמד על כ-40 מיליון שקלים. מדובר בעלייה לעומת 2009, בה אושרו 79 בקשות בסך של כ-21 מיליון שקלים. מקרב פניות של עסקים בבעלות עולים חדשים אושרו 63 הלוואות בסך של כ-16.5 מיליון שקלים, ו-10.9% מהבקשות שאושרו שייכות לעסקים בבעלותן של נשים, ועומד על 127 בקשות. מרבית הבקשות שאושרו (38%) היו שייכות לעסקים בתחומי השירותים והמסחר.

עוד נמסר ממשרד התמ"ת כי, מבחינה גיאוגרפית, 29% מהעסקים להם אושרה הלוואה הגיעו מאזור המרכז, 26% מאזור הצפון, 17% מהדרום ו-15% מהשרון, כאשר ההתפלגות הגיאוגרפית של העסקים תואמת את גודל האוכלוסייה באזורים אלו. יתר העסקים להם אושרה הלוואה הגיעו מאזורי ירושלים, השפלה ויו"ש

קויתי מסביר כי, אחד החסמים המשמעותיים שעומדים בפני עסקים קטנים הוא המימון. "בלעדי מימון עסק לא יכול לצמוח ולהתפתח, ובמקרים חמורים יותר הוא לא יוכל לשרוד. העסקים הקטנים מהווים 98% מכלל העסקים במשק ויש להם תרומה רבה להגברת התעסוקה. על מנת לקדם צמיחה כלכלית בכל סוגי האוכלוסיה אנחנו צריכים לתת דגש דווקא על סיוע לעסקים קטנים.

עוד מציין קויתי כי, "הקרן שבאה לתת מענה לבעיות המימון של עסקים אלו עומדת כעת בפני הערכת היעילות שלה. במהלך השנה הנוכחית אנחנו נבצע בדיקת אפקטיביות של הקרנות המופעלות על ידינו, הקרן לעסקים קטנים, קרן לעסקים בינוניים והקרן ליצואנים, ונבדוק האם יש לבצע בהן שינויים מבניים. עד כה מספר הבקשות שמגיעות אלינו מעידות על הצלחה של הקונספט, אבל חשוב לקיים מעת לעת הערכה שיטתית של הביצועים."

עוד נמסר כי, החשב הכללי רואה בקרנות מימון האשראי בערבות מדינה כלי חשוב ומשמעותי בהמרצת המשק וסיוע לעסקים הקטנים בישראל. בשנת 2009 הקרנות היוו גורם מרכזי במימון העסקים אשר נקלעו למצוקה תזרימית בעקבות המשבר ובעזרת הקרנות יכלו למנף עצמן חזרה לרווחיות. כמו כן, הקרנות סייעו לעודד יזמות והקמת עסקים חדשים רבים, למרות המשבר שפקד את המשק.

הקרן לעסקים קטנים החלה פעילותה באוקטובר 2003, ויכולים לפנות אליה עסקים שמחזורם אינו עולה על 22 מיליון שקלים. הקרן מעמידה הלוואות בגובה של עד 750 אלף שקלים למשך חמש שנים, עם ערבות מדינה של 70%.

מאז ראשית פעילות הקרן ועד לסוף שנת 2010 הגיעו 10,795 בקשות לקבלת אשראי, מתוכן אושרו הלוואות ל-5,110 עסקים (לחלקם יותר מפעם אחת) בסכום כולל של כ-1.6 מיליארד שקלים. בממוצע קיבל כל עסק שבקשתו אושרה כ-312 אלף שקלים. עסקים שהסתייעו בקרן לעסקים קטנים הצליחו להגדיל את העסק שלהם ובכך לתרום לתוספת במספר מקומות העבודה בהיקף ממוצע של כ-2.3 מקומות עבודה לעסק, ובסך הכול 11,753 מקומות. בדיקות שנעשו בעסקים לאחר חצי שנה מקבלת ההלוואה העלו כי עסקים אלו הוסיפו מספר מקומות רב ממה שהעריכו בעת קבלת ההלוואה. בדיקות המשך בתום שנה ממועד קבלת ההלוואה הראו כי מגמת הצמיחה המשיכה.

בנוסף, מציינים במשרד התמ"ת כי, בעלי עסקים מבקשים הלוואה למטרות אחדות שמסווגות בארבעה מסלולים. במסלול הון חוזר מיועד לעסקים בצמיחה שנקלעו למצוקה באשראי ובהון חוזר. מסלול השקעות נועד לסייע בהרחבה ובפיתוח של עסקים קיימים. המסלול המשולב מציע סיוע בהון חוזר ובהשקעות בעסקים קיימים, ומסלול רביעי, פונה לעסקים בהקמה שטרם החלו בפעילותם העסקית, ופותח במהלך 2010.

מרבית העסקים (63%) פנו בשנה החולפת למסלול ההון החוזר, כ-20% מהעסקים שקיבלו הלוואה עשו זאת דרך מסלול ההשקעות וכ-15% במסלול משולב. בשני המסלולים האחרונים הייתה ב-2009 ירידה במספר הפניות, ככל הנראה בשל המשבר הכלכלי שעיכב עסקים מלהיכנס להשקעות חדשות או מהרחבת פעילות (12% בהשקעות ו-7% במשולב, לעומת 33% ו-16% ב-2008). מגמה זו חלפה בשנת 2010, ושיעור הפניות למסלולים אלו חזר לנורמה. לגבי המסלול הרביעי עוד לא הצטברו די נתונים אודות היקף הפניות ומאפייניהן.