תחזית איגוד לשכות המסחר ל-2006: ענפי המסחר והשירותים ירשמו גידול של כ-50,000 משרות

בשמונת החודשים הראשונים של 2006 נרשם גידול של 42,100 משרות שכיר בענפי המסחר והשירותים. לין: "כלכלת ישראל, בדומה לכלכלות המפותחות בעולם, נתונה בעיצומו של שינוי מבני המתאפיין בהתרחבות מוגברת של מגזר המסחר והשירותים"


00:00 ,03.12.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

בשמונת החודשים הראשונים של 2006 נרשם גידול של 42,100 משרות שכיר בענפי המסחר והשירותים. לין: "כלכלת ישראל, בדומה לכלכלות המפותחות בעולם, נתונה בעיצומו של שינוי מבני המתאפיין בהתרחבות מוגברת של מגזר המסחר והשירותים"
 
תרומת מגזר המסחר והשירותים כיום להורדת האבטלה בישראל היא מכרעת. מתחילת השנה ועד חודש אוגוסט 2006 נרשמה עליה בשיעור של 3.7% במספר המשרות בענפי המסחר והשירותים, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 42,100 משרות, שהסתכמה ב- 1.194 מיליון משרות. כך עולה מסקירה שפרסמה היום ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, המנתחת אינדיקטורים מתחום התעסוקה.
 
להערכת מני, בשנת 2006 תירשם עלייה של 4.5% במספר משרות שכיר בענפי המסחר והשירותים בהשוואה לשנת 2005. מספר המשרות בענפים אלו צפוי לגדול בכ-50,000 משרות ולהגיע לכ-1.2 מיליון. להערכתה, מספר המשרות במגזר עסקי רשם גידול של 4%, שהם גידול של כ-73,000 משרות ויסתכם בכ-1.74 מיליון משרות.
 
מהסקירה עולה כי המגזר העסקי כולו התרחב בכ-63,300 משרות (3.8%), והסתכם ב-1.73 מיליון משרות. מגזר התעשייה גדל ב-11,400 משרות (3.4%) והסתכם ב-342,480 משרות. ואילו המגזר הציבורי רשם קיטון של 13,600 משרות (1.7%- ) והסתכם ב-800,800 משרות.
 
מקרב ענפי המסחר השירותים, ענף המסחר רשם עלייה של 13,100 (3.8%) והסתכם ב-357,300; ענף השירותים העסקיים גדל בכ-10,500 משרות (2.3%) ועמד על 475,800 משרות; ענף הבנקאות והביטוח רשם עלייה של 3,400 משרות (4.4%) והסתכם ב-80,200 משרות; ענף תחבורה, אחסנה ותקשורת גדל ב-4,800 משרות (3.4%) והגיע ל- 147,500 משרות; ואילו בענף האוכל והאירוח נרשמה עלייה של 10,200 משרות (8.4%), בעיקר כתוצאה משינויים עונתיים, שהסתכמה ב-132,800 משרות.
 
בהתייחסו לנתונים, אמר אוריאל לין, נשיא האיגוד: "כלכלת ישראל נתונה בעיצומו של שינוי מבני המתאפיין בהתרחבות מוגברת של מגזר המסחר והשירותים, לעומת סקטורים אחרים במשק. זהו שינוי מבני, האופייני כיום לכל הכלכלות המפותחות בעולם, שמבטיח את הרחבת התעסוקה במשק".