40 מיליון שקל תמיכות לחברות

הקרן הממשלתית לעידוד השיווק מיועדת ליצואנים בעלי מחזור עסקים של עד 100 מיליון שקל. את הכסף תעביר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת


00:00 ,01.01.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת הודיעה על סיום מקצה מוצלח במסגרת הקרן לעידוד השיווק, המיועדת ליצואנים בעלי מחזור עסקים של עד 100 מיליון שקל.

הקרן הממשלתית מיועדת ליצואנים בעלי מחזור עסקים של עד 100 מיליון שקל. יצואנים שיזכו לתמיכת הקרן יקבלו מענקים בשיעור של עד 50% מהוצאות השיווק (כולל פרסום, כנסים ותערוכות, רישום פטנטים, תקנים ועוד), עד סכום של 2 מיליון שקל.

במסגרת המקצה הוגשו לסוכנות מעל ל-400 בקשות לתמיכה בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל. יצואנים שיזכו לתמיכת הקרן יקבלו מענק של עד 50% מהוצאות השיווק (עד 500 אלף דולר דולר) ומעל ל-100 חברות יזכו בקבלת מימון לשנת הפעילות 2013 במסגרת הקרן לעידוד השיווק לחו"ל.

במהלך חודש דצמבר התכנסה ועדת הקרן לישיבתה הראשונה, ובה נטלו חלק נציגים מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, נציגים ממשרד התמ"ת וחברי ועדה חיצוניים. סך הכל הוחלט להעניק תמיכות לחברות, בהתאם לתקציב שאושר למקצה זה, בסך של כ-40 מיליון שקל.

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רן קויתי: "הביקושים לתמיכה הסתכמו ביותר מפי עשרה מסך התקציב שחולק. תקציב גבוה יותר היה מאפשר מתן תמיכה לחברות רבות וראויות, בעלות פוטנציאל תרומה רב לכלכלת ישראל, אותן נאלצה הוועדה לדחות עקב מגבלת התקציב".