פורסם נוהל GDP

מטרת הנוהל הינה להגדיר את הסטנדרטים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הפצה נאותים לתכשירים רפואיים


11:46 ,15.02.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

משרד הבריאות פרסם ביום חמישי את נוהל 130 – תנאי הפצה נאותים לתכשירים. הנוהל מתווה כלים מקצועיים במטרה לסייע לעוסקים בהפצת תכשירים, בשמירה על איכותם ובמניעה של חדירת מוצרים מזויפים לשרשרת האספקה. הענות לקווים המנחים הכלולים בנוהל, תבטיח בקרה ושליטה על שרשרת ההפצה, מאחר והפצת תכשירים הינה חוליה מרכזית בשרשרת האספקה ומעורבים בה גורמים רבים.

 

הנוהל מתייחס לכלל הפעולות הכלולות בתנאי אחסון והפצה נאותים ובהם גם פעולות התיווך, הרכש, השינוע, האספקה והייצוא. הנוהל מאמץ את ההנחיות האירופאיות בנושא GDP , תוך התאמתן לדרישות הרגולטוריות במדינת ישראל.

 

הנוהל יחול על בתי מסחר לתרופות ועל מחסני תרופות במוסדות בריאות העוסקים באחסון והפצה של תכשירים. יחד עם זאת, העקרונות המקצועיים יחולו גם על לגופים אחרים העוסקים בתרופות בשלבים שונים של שרשרת האספקה של תכשירים, ובהם גם ספקי שירותים לוגיסטיים ומחסנים.

 

עוד קובע הנוהל, כי מובילים ומשלחים בקבלנות משנה וכן מחסנים רישויים ומתווכים יבוקרו ויוסמכו על ידי מערכת האיכות של בעל אישור יצרן/ יבואן או של בית המסחר לתרופות לפי העניין. משרד הבריאות, לפי שיקול דעתו, יכול לבצע ביקורת אצל קבלני משנה אלה, כחלק מהביקורת המבוצעת אצל בעל אישור יצרן/ יבואן או של בית המסחר לתרופות לפי העניין.

 

> להורדת הנוהל - לחצ/י כאן