"רמון-גרניט" מציעה לסוכני מכס פוליסת ביטוח חדשה לביטוח מיסי יבוא

סוכנות הביטוח "רמון גרניט" מפיצה פוליסה המהווה חלופה לערבות בנקאית בשווי המיסים והמכסים הניתנים למכס, בגין סחורות המועברות בין אתרים בפיקוח המכס כגון: מנמל לנמל ו/או מנמל למעבר גבול ו/או מאתר מכס אחד לאחר ו/או למחסנים רשויים לרבות למסופי מכולות/מטענים


00:00 ,25.01.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

"רמון-גרניט" מפיצה פוליסה לביטוח מיסי יבוא, במסגרת סחורות בהעברה עבור עמילויות מכס, כחלופה לערבות הבנקאית הנדרשת על ידי רשויות המכס.
 
סוכנות הביטוח "רמון גרניט" מפיצה פוליסה המהווה חלופה לערבות בנקאית בשווי המיסים והמכסים הניתנים למכס, בגין סחורות המועברות בין אתרים בפיקוח המכס כגון: מנמל לנמל ו/או מנמל למעבר גבול ו/או מאתר מכס אחד לאחר ו/או למחסנים רשויים לרבות למסופי מכולות/מטענים.
 
הפוליסה מופצת על ידי "רמון-גרניט" בתאום עם רשויות המכס, ומעניקה לעמילות המכס כיסוי שנתי עבור כל תיקי היבוא המטופלים על ידה, ואשר בגינם הנה נדרשת להעביר למכס ערבויות.
 
המוטב בפוליסה זו הנו אגף המכס והמע"מ, ובכל מקרה של נזק פיזי לרכוש המבוטח יועברו למוטב מיסי היבוא/מכס, מס קניה ומע"מ, וכן כל מס או היטל אחר המוטל בגין יבוא הטובין, בהתאם לשיעור מיסי היבוא הקיימים, ובהתייחס לערך הטובין לפי פקודת המכס ביום קרות הארוע.
 
הכיסוי הביטוחי הוסדר עם חברת הביטוח "מגדל", ויתופעל על ידי "רמון-גרניט" המתמחה בתחום התובלה המשולבת לרבות ביטוח אחריות מקצועית של חברות שילוח בינלאומי, עמילויות מכס ומחסנים רשויים.