מינהל המכס לבג״צ: גם טובין המיובאים באמצעות הדואר נתונים לפיקוח המכס

ברשות המסים ביקשו להבהיר כי בית המשפט העליון המליץ לעותרים לחזור בהם מהעתירה, זאת לאחר שהמדינה פירטה את התהליכים שמינהל המכס נוקט על מנת למקסם את האכיפה. ברשות המסים מאשרים כי דואר ישראל תתחיל לשדר הצהרות יבוא החל מה-15 בפברואר


12:45 ,08.01.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

בתחילת השבוע דחה בג״צ עתירה שהגישו איגוד לשכות המסחר וארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, וזאת לאחר ששמעה את הסברי מינהל המכס וחברת דואר ישראל, והשתכנעה כי ננקטים צעדים לשם האכיפה הנדרשת.  

 

מרשות המסים בהמשך להחלטת בג״צ מיום 6 בינואר נמסר כי ״במסגרת תגובת המדינה לעתירה נטען כי טענות העותרים שגויות ופורטו התהליכים שמינהל המכס נוקט על מנת למקסם את האכיפה בכל הקשור לטובין המיובאים בדואר. בין היתר הבהיר מינהל המכס כי גם טובין המיובאים באמצעות הדואר נתונים לפיקוח המכס. לאור תגובת המדינה בית המשפט העליון המליץ לעותרים לחזור בהם מהעתירה.

 

״התהליכים שפורטו בעמדת המדינה החלו כבר לפעול, עוד טרם למועד הדיון, למעט הליך אחד שעניינו הגשת הצהרות יבוא ביחס לטובין המיובאים באמצעות הדואר בשטר מטען אווירי. יודגש כי גם לגבי טובין אלו, קיימת אכיפה מלאה לאור קבלת מלוא הנתונים בנוגע אליהם באופן אלקטרוני אולם, מינהל המכס דרש הגשת הצהרות יבוא על ידי הדואר חלף העברת מידע מקדים.

 

״לגבי פעילות זו התבקשה חברת הדואר להצהיר על מועד בו תתחיל לשדר הצהרות יבוא ולאחר בדיקה שערכה הצהירה כי תסיים את התהליך ב-15 בפברואר 2020. בהתאם, בית המשפט ציין בפסק דינו כי במועד זה יושלמו ההליכים שהוצהרו במסגרת עמדת המדינה. בית המשפט דחה את העתירה ודבר זה מדבר בעד עצמו״.

 

ברשות המסים ביקשו להבהיר כי ״מינהל המכס ראה ורואה חשיבות עליונה בפיקוח על כלל הטובין המיובאים למדינת ישראל ופועל כל העת על מנת להבטיח אכיפה כאמור. הדבר נכון גם לגבי טובין המיובאים באמצעות הדואר כאשר במהלך השנים האחרונות המכס יזם מהפכה של ממש בתהליכי פיקוח על טובין אלו גם ביחס למצב הקיים בעולם״.

 

דואר ישראל: העתירה נדחתה על ידי בית המשפט

 

מחברת דואר ישראל נמסר כי ״העתירה - על טענותיה - נדחתה ע״י בית המשפט. חברת דואר ישראל פועלת בתיאום ובשיתוף פעולה ארוך טווח מול גורמי המכס ברשות המיסים ובמסגרת זו קיימים תהליכי עבודה מוסדרים״.