גודל גופן: א א א
×
ביהמ״ש: ניירות עבודה של המכס בעניין ביקורת חשבונות אינם חסויים מפני היבואן
26.09.17
ביהמ״ש: ניירות עבודה של המכס בעניין ביקורת חשבונות אינם חסויים מפני היבואן
בית המשפט קבע כי ממצאי ביקורת החשבונות וניירות העבודה של רשות המכס, הם מסמכים רלוונטיים לבירור המחלוקת ולכן ניתן צו על פיו נדרשת רשות המכס למסור את המסמכים לעיון היבואן
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
25.09.17
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
בית המשפט העליון קבע כי על מנת שתמלוגים יהיו חייבים במכס, הם חייבים להיות קשורים למוצרים, וכן חייבים להיות תנאי ליבוא הטובין לישראל - לא לשלב המכירה בישראל
לא יוחזר בלו ששולם בגין חוב אבוד
29.08.17
לא יוחזר בלו ששולם בגין חוב אבוד
החיוב במס הבלו אינו מותנה בקיום עסקה או בקבלת תמורה בגינה או בכך שנצמח רווח ליצרן, דהיינו, מקום בו הצרכן לא עמד בתשלומים שנקבעו בעסקה והתמורה הפכה לחוב אבוד, על יצרן הדלק לשלם את מס הבלו בגין העסקה
בעלי יאכטות הרשומות במדינה זרה עשויים לשלם מסים
09.07.17
בעלי יאכטות הרשומות במדינה זרה עשויים לשלם מסים
יאכטה הרשומה במדינה זרה והנושאת דגל זר אשר עוגנת בישראל לתקופה העולה על שלושה חודשים, רואים אותה כיאכטה שיובאה הלכה למעשה לישראל. הואיל וכך, יוטלו עליה מסי יבוא
הכי נצפות
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 21.10.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.493 -0.228
אירו 4.121 -0.464
ליש"ט 4.587 -0.467
100 יין 3.0818 -1.009
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים
בית המשפט: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קנייה
22.06.17
בית המשפט: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קנייה
היבואן טען כי הנחיית רשות המכס ולפיה חל איסור לייצא ולייבא את אותם המכשירים על מנת לקבל זכאות להשבת המס, ניתנה שלא כדין והוא עתר לבטלה
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
12.06.17
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
בית המשפט קבע כי שטר המטען אינו מחייב את חברת הביטוח ו/או את היבואן שכן הם אינם צד לו ועל כן תניית השיפוט בו לא הובאה לידיעת היבואן, והוא לא הסכים לה
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
24.05.17
נדחתה עתירה לביטול צו החרמה
בית המשפט העליון דחה עתירה לביטול צו החרמה שהוצא ליבואן מרצועת עזה תוך שהוא קובע כי הסחורה אשר נתפסה במעבר הינה בחזקת ציוד דו-שימושי אשר העברתה לרצועה לא תואמה כנדרש
בית המשפט: צינורות מחו"ל שעברו ציפוי בישראל ייחשבו כמוצרים תוצרת הארץ
22.03.17
בית המשפט: צינורות מחו"ל שעברו ציפוי בישראל ייחשבו כמוצרים תוצרת הארץ
קבע כי צינורות שיובאו מטורקיה, וצופו בישראל מן הצד הפנימי והחיצוני, וכן גלילי פלדה שיובאו מטורקיה ועברו ערגול וציפוי בישראל, ייחשבו כמוצרים מתוצרת ישראל
הנמל לא יפוצה על נזק לציוד הרמה בשל פגיעת משאית
15.03.17
הנמל לא יפוצה על נזק לציוד הרמה בשל פגיעת משאית
בית המשפט קבע כי מאחר וחברת נמל חיפה לא הוכיחה כי ישנה מערכת של "סימנים מוסכמים" בשטח פריקת המכולות, לא עלה בידה להוכיח כי נהג חברת הלוגיסטיקה התרשל
בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגיית חיוב מכס על תמלוגים
14.03.17
בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגיית חיוב מכס על תמלוגים
בית המשפט קבע כי בגדר השיקולים האם גילוי מסמך או סוג מסמכים מסוים מהווה הכבדה בלתי סבירה, יש ליתן משקל גם לשאלה אודות מידת הרלוונטיות של אותו מסמך או סוג מסמכים
בית המשפט אישר תובענה ייצוגית בעניין שיווק מדבקות להרזיה
02.03.17
בית המשפט אישר תובענה ייצוגית בעניין שיווק מדבקות להרזיה
בית המשפט ביסס את מסקנתו גם על ההבדלים הקיימים בין פרסום המוצר על ידי החברה כיום, בו מצוין שיעילות המדבקה אינה מוכחת, לעומת פרסומה בעבר, לפיו יעילות המדבקה מבוססת על מחקרים
רכבים מאוחסנים בנמל אשדוד
28.02.17
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט קיבל את ממצאיו ומסקנותיו של מומחה בית המשפט, וקיבל את חוות דעתו באופן מלא. כמו כן מצא בית המשפט כי הרכבים מאוחסנים על פי תנאי היבואנים שלא ביקשו לכסות הרכבים
המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×