גודל גופן: א א א
×
אושרה הגשת תובענה ייצוגית שעניינה פרסום תוספי מזון כבעלי סגולות ריפוי
13.02.18
אושרה הגשת תובענה ייצוגית שעניינה פרסום תוספי מזון כבעלי סגולות ריפוי
בית המשפט אישר את הגשת התובענה הייצוגית נגד חברת ניצת הדובדבן. התובע טען כי לו היה יודע שהחוק אוסר לייחס למוצרי מזון סגולות רפואיות, וכי הסגולות אינן עניין מוכח, היה נמנע מלרכוש את המוצרים
הרשות להגנת הצרכן מגבירה את אכיפתה ומטילה עיצומים כספיים
07.02.18
הרשות להגנת הצרכן מגבירה את אכיפתה ומטילה עיצומים כספיים
העיצום הכספי הינו כלי אכיפה בעל אפקט כספי משמעותי, אשר עלול לחייב את העוסק בתשלום של מאות אלפי שקלים. על ציבור העוסקים לבחון היטב את פעילותם ולפעול על פי הנהלים שפורסמו
הסכם לפישוט הליכי סחר בארגון הסחר העולמי
23.01.18
הסכם לפישוט הליכי סחר בארגון הסחר העולמי
לאור הסטנדרט הגבוה של הליכי הסחר בישראל, לא נדרשו כל שינויי חקיקה בעקבות ההסכם. המשמעות העיקרית של ההסכם על סוחרים ישראלים תבוא לידי ביטוי במתן גישה מהירה וצפויה יותר לשווקי העולם המתפתח
הצהרת חשבונית גם בהסכם הסחר עם ארה״ב
09.01.18
הצהרת חשבונית גם בהסכם הסחר עם ארה״ב
לשם שיפור היעילות של תהליכי המכס לשם ביצוע דרישת העדפה בהתאם להסכם, כל צד ישאף לאפשר הגשה אלקטרונית של הצהרת חשבונית.
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.02.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.521 -0.396
אירו 4.371 -1.274
ליש"ט 4.9373 -0.941
100 יין 3.3047 -0.903
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים
הסרת חסמים בייבוא אישי - טיוטה להערות הציבור
04.01.18
הסרת חסמים בייבוא אישי - טיוטה להערות הציבור
בין הצעות הטיוטה: הקמת אתר אינטרנט ייעודי על מנת להקל ליבוא האישי עם מידע אודות האישורים הנדרשים. הוצע כי הכללים הרלוונטיים ליבוא אישי לא יחולו על יבוא כלי רכב, יאכטות וכלי טיס קטנים
יבואן ישראלי יפצה ספק זר בגין עלויות שנצברו בנמל בישראל
03.12.17
יבואן ישראלי יפצה ספק זר בגין עלויות שנצברו בנמל בישראל
בית המשפט קיבל את תביעתו של הספק וקבע כי היבואנית הפרה פעמיים את ההתחייבויות החוזיות מול הספק, ובכלל זאת את הסכם הרכישה המקורי ואת סיכום הדברים במסגרת הפגישה בין הצדדים
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
23.11.17
התקבלה חלקית תביעה של יבואנית נגד עמיל מכס להשבת כספים
בית המשפט קבע כי דרישת עמיל המכס לא לשחרר את הטובין או לחילופין לא למסור ליבואנית את המסמכים הרלוונטיים על מנת שתפעל בעצמה לשחרור הטובין, נעשתה שלא כדין וקבע כי יש לפצות את היבואנית
ביהמ״ש: הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס
09.11.17
ביהמ״ש: הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס
כמעט שלוש שנים לאחר שיבואן ייבא כלי רכב בייבוא אישי הוא קיבל הודעה מרשות המסים כי עליו לשלם תוספת מסי יבוא בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בגין הצהרת ערך שגויה. היבואן פנה לבית המשפט
סיגריות מוברחות. תמונת ארכיון
06.11.17
נדחתה תביעה להשבת טובין אסורים (כלי עישון) שנתפסו על ידי המכס
היבואן טען כי חילוט הטובין נעשה בהיעדר סמכות וציין כי מדובר במכשיר מכני גרידא, אשר יצקו לו, באופן מלאכותי, תוכן פלילי. בית המשפט החליט כי השימוש בפועל של הטובין הוא הכנת סמים ולכן החילוט נעשה כדין
ביהמ״ש: ניתן לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות
01.11.17
ביהמ״ש: ניתן לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות
בית המשפט קבע כי למעשה אין מחלוקת שיש לשחרר את מטענים כנגד הפקדת ערבויות ובטחונות מספיקות, ואילו המחלוקת סבה סביב שאלת גובה הביטחונות
ביהמ״ש: ניירות עבודה של המכס בעניין ביקורת חשבונות אינם חסויים מפני היבואן
26.09.17
ביהמ״ש: ניירות עבודה של המכס בעניין ביקורת חשבונות אינם חסויים מפני היבואן
בית המשפט קבע כי ממצאי ביקורת החשבונות וניירות העבודה של רשות המכס, הם מסמכים רלוונטיים לבירור המחלוקת ולכן ניתן צו על פיו נדרשת רשות המכס למסור את המסמכים לעיון היבואן
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
25.09.17
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
בית המשפט העליון קבע כי על מנת שתמלוגים יהיו חייבים במכס, הם חייבים להיות קשורים למוצרים, וכן חייבים להיות תנאי ליבוא הטובין לישראל - לא לשלב המכירה בישראל
המגזין הדיגיטלי
גליון 915
פייסבוק

×