מנדי זלצמן הציע חלופה למשקף; באגף המכס פליאה ותרעומת רבה
06.08.03
מנדי זלצמן הציע חלופה למשקף; באגף המכס פליאה ותרעומת רבה
איתן רוב: נראה לי מוזר שלאור אינטרסים של חברה פרטית, שמצאה לנכון להציג למנהל נמל חיפה מערכת שלא עומדת כלל בדרישות מדינת ישראל והגופים המוסמכים, יפנה הנ"ל בדרישה לבחון מחדש תהליך ארוך ומסודר