הלמ"ס: בשנת 2006 עלה יצוא הסחורות ב-8.6%
18.01.07
הלמ"ס: בשנת 2006 עלה יצוא הסחורות ב-8.6%
כמו כן יבוא הסחורות עלה ב-6% ואילו הגירעון המסחרי הצטמצם במיליארד דולר בהשוואה לשנת 2005. עודף של 4.4 מיליארד דולר נרשם במאזן הסחר (ללא יהלומים) עם ארה"ב
היצוא לאפריקה גדל ב- 18 אחוזים במחצית 2004
01.09.04
היצוא לאפריקה גדל ב- 18 אחוזים במחצית 2004
היצוא הישראלי לאפריקה (מדרום לסהרה) במחצית הראשונה של שנת 2004 גדל בשיעור של 18% מהתקופה המקבילה בשנת 2003. סך היצוא מישראל לאפריקה הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2004 בכ- 200 מליון דולר.
אמנת מונטריאול בנושא הגבלת אחריות של מוביל אווירי תיכנס לתוקפה ביום 4.11.03
02.11.03
אמנת מונטריאול בנושא הגבלת אחריות של מוביל אווירי תיכנס לתוקפה ביום 4.11.03
ביום 4 נובמבר 2003 תיכנס לתוקפה האמנה לאיחוד כללים מסוימים להובלה בינלאומית באוויר שנחתמה במונטריאול ביום 28 מאי 1999. האמנה תיכנס לתוקפה לאחר שחלפו 60 ימים מהמועד בו לפחות 30 מדינות אישררו את האמנה