אל על בעתירה לבג"צ: קוראת להסדרת שוק התעופה והפסקת האפלייה כנגד החברה

לטענת אל על, אם היא מהווה בעלת מונופולין בנתיבים מסוימים, גם רבות ממתחרותיה מהוות בעלת מונופולין, כל אחת בנתיב או בנתיבים הרלבנטיים לה; אל על דורשת לבחון גם את מעמדן של חברות התעופה האחרות ולהכריז במקביל גם על החברות האחרות כבעלות מונופולין בנתיבים הרלוונ


00:00 ,31.05.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

לטענת אל על, אם היא מהווה בעלת מונופולין בנתיבים מסוימים, גם רבות ממתחרותיה מהוות בעלת מונופולין, כל אחת בנתיב או בנתיבים הרלבנטיים לה; במקביל לבחינתו את אל על, דורשת החברה לבחון גם את מעמדן של חברות התעופה האחרות ולהכריז במקביל גם על החברות האחרות כבעלות מונופולין בנתיבים הרלוונטיים לכל אחת מהן.
 
אל על הגישה היום, יום ג' (31 במאי), לבית הדין הגבוה לצדק עתירה כנגד הממונה על ההגבלים העסקיים, רשות התעופה האזרחית וחברות התעופה הזרות המובילות בארץ;בקשר לבחינת הממונה על הגבלים עסקיים את מעמדה של אל על בשווקי תעופה שונים.
 
כפי שהודיע הממונה על הגבלים עסקיים לאל על, הוא בוחן את מעמדה בשווקי תעופה שונים ושוקל להכריז עליה כבעלת מונופולין בשווקים מסוימים. בהקשר לכך ציינו באל על שבהתאם לעמדת הממונה יש לראות כל צמד ערים (City Pairs) המהוות נקודת מוצא ונקודת יעד לטיסה, כשוק נפרד לצרכי חוק ההגבלים העסקיים, וכן יש להבחין בין נוסעי עסקים לנוסעי נופש, ובהתאם להגדרה זו קיימות, למיטב ידיעת אל על, חברות תעופה רבות המטיסות למעלה ממחצית הנוסעים בנתיבים שונים ועל כן, בהתאם להגדרת הממונה, עשויות להיחשב, לפחות בחלקן, כבעלות מונופולין באותם נתיבים.
 
באל על ציינו כי פניית החברה לבג"צ נועדה למנוע מצב של הסדרה ואכיפה בלתי שויוניים בתחום התעופה ולמנוע חוסר שויון ואפליה כנגד החברה, העלולים לפגוע, לטענתם, בחברה ובתחרות ולהעמידה בנחיתות מסחרית ועסקית בלתי מוצדקת אל מול מתחרותיה. לטענת החברה, אם היא מהווה בעלת מונופולין בנתיבים מסוימים, גם רבות ממתחרותיה מהוות בעלת מונופולין, כל אחת בנתיב או בנתיבים הרלבנטיים לה.
 
לטענת החברה על הממונה לבחון, במקביל לבחינתו את אל על, גם את מעמדן של חברות התעופה האחרות בשווקי התעופה הרלבנטים, ואם ימצא לנכון לעשות כן, להכריז במקביל גם על החברות האחרות כבעלות מונופולין בנתיבים הרלבנטים לכל אחת מהן.
 
המשיבים בעתירה הם הממונה על הגבלים עסקיים וראש רשות התעופה האזרחית וכן שמונה עשר חברות תעופה המפעילות טיסות אל ישראל וממנה.