אל על הודתה: ביצענו עבירה על דיני ההגבלים העסקיים בארה"ב

הודתה במסגרת עסקת טיעון עם משרד המשפטים האמריקאי כי היתה מעורבת בתיאום רכיב מחיר אחד או יותר בתחום שירותי הובלה אווירית של מטענים אל ארה"ב וממנה. תשלם קנס בגובה 15.7 מיליון דולר


00:00 ,25.01.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הודתה במסגרת עסקת טיעון עם משרד המשפטים האמריקאי כי היתה מעורבת בתיאום רכיב מחיר אחד או יותר בתחום שירותי הובלה אווירית של מטענים אל ארה"ב וממנה. תשלם קנס בגובה 15.7 מיליון דולר
 
בהמשך לחקירה המתנהלת נגד חברת אל על ונגד חברות תעופה נוספות על ידי מחלקת הגבלים עסקיים של משרד המשפטים בארה"ב בתחום שירותי הובלה אווירית של מטענים בשנים 2000 עד תחילת 2006, ובהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 25 במאי 2008 בדבר רישום הפרשה בדוחות הכספיים בסך של כ-20 מיליוני דולר ארה"ב, הודיעה אל על כי דירקטוריון החברה אישר ביום רביעי האחרון התקשרות בהסכם טיעון עם משרד המשפטים בארה"ב לסיום ההליך.
 
במסגרת הסכם הטיעון תתחייב אל על להודות כי ביצעה עבירה על דיני ההגבלים העסקיים בארה"ב, והיתה מעורבת בתיאום רכיב מחיר אחד או יותר בתחום שירותי הובלה אווירית של מטענים אל ארה"ב וממנה, בתקופה שבין ינואר 2003 ובין לפחות פברואר 2006, ותתחייב לשלם קנס של 15.7 מיליוני דולר אשר שיבוצע במספר תשלומים נושאי ריבית על פני ארבע שנים.
 
בנוסף תתחייב אל על להמשיך ולשתף פעולה באופן מלא עם משרד המשפטים בארה"ב במסגרת החקירה.
 
במסגרת ההסכם, יתחייב משרד המשפטים בארה"ב שלא להגיש אישומים נוספים כנגד החברה או אישומים כנגד עובדים ונושאי משרה של החברה בהווה ובעבר - למעט מספר חריגים - ביחס לעבירות על דיני ההגבלים העסקיים בארה"ב אשר נעשו בתחום שירותי הובלה אווירית של מטענים לפני מועד ההתקשרות בהסכם הטיעון. ההסכם טעון את אישורו של בית משפט פדראלי בארה"ב והוא צפוי להיות מוגש לאישורו בשבועות הקרובים.
 
בכפוף לאישור ההסכם בבית המשפט כאמור לעיל, צפויה החברה להקטין את ההפרשה שביצעה כאמור בכ-5 מיליוני דולר.
 
מהחברה נמסר עוד כי הסיבה שבגינה עוכבה הגשת הדיווח היא פרסום ההסכם על ידי משרד המשפטים בארה"ב, על פי דרישתו.