גידול של 4.2% ברווח הנקי של FedEx ברבעון השני של השנה הפיסקאלית 2016

הרווח הנקי עמד על 691 מיליון דולר, לאור הכנסות של 12.5 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת האקספרס ברבעון ירדו ב-6%


11:05 ,21.12.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת בלדרות האקספרס FedEx רשמה גידול של 4.2% ברווח הנקי שלה ברבעון השני של השנה הפיסקאלית 2016, עד כדי 691 מיליון דולר.

 

הרווח הנקי לאור הכנסות של 12.5 מיליארד דולר, גידול של 4% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הפיסקאלית 2015.

 

החברה ייחסה את הגידול ברווח הנקי בעלייה שחלה בטיפול בתפוצת המסחר האלקטרוני, וכן להמשך יישום תוכנית הרה-ארגון שהיא מבצעת.

 

מנגד, חטיבת האקספרס רשמה ירידה של 6% ברבעון בהכנסות, שעמדו על 6.6 מיליארד דולר. כן דיווחה החטיבה על עלייה של 26% בהוצאות התפעוליות ברבעון, עד כדי 622 מיליון דולר.