UPS ישראל דורגה ראשונה בסקר BDI Code

הסקר משלב מדדים כמותיים ואיכותיים. הדירוג של UPS ניתן על בסיס מצוינות עסקית ולאור ההישגים


11:06 ,10.03.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת בלדרות האקספרס UPS ישראל דורגה במקום הראשון בקטגוריה של ענף הבלדרות בסקר 2013 BDI Code. הפרס ניתן ל-UPS ישראל על בסיס מצוינות עסקית וכאות הוקרה על הישגי החברה.


דירוג BDI Code מספק סקירה מקיפה של המשק הישראלי, על כל מגזריו וענפיו. הדירוג הינו הדירוג העסקי הראשון בישראל, המשלב מדדים כמותיים ואיכותיים.

 

מנכ''ל UPS ישראל ליאור שגיא: "הזכייה בסקר משקפת מאמץ יומיומי משותף וכולל של עובדי החברה לכל אורך השנה. 2013 התאפיינה בהמשך החדירה וההשפעה שלנו בעולם המטען, לצד החלטה אסטרטגית למתן מענה מקיף, מהיר ואטרקטיבי לעולם העסקים הקטנים והבינוניים".