הממונה על הגבלים עסקיים: יבוטלו שישה הסכמים בין אל על לחברות זרות

הממונה החליטה לא לתת פטור להסכמים כובלים בין אל על לחברות אייר אינדיה, לוט, אוסטריאן, טנדם, בולגריה ואירסוויט. הממונה העניקה פטור לחמישה הסכמים אחרים. אל על בתגובה: ההחלטה תפגע בקשרי המסחר והתיירות של ישראל


00:00 ,21.09.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הממונה החליטה לא לתת פטור להסכמים כובלים בין אל על לחברות אייר אינדיה, לוט, אוסטריאן, טנדם, בולגריה ואירסוויט. הממונה העניקה פטור לחמישה הסכמים אחרים. אל על בתגובה: ההחלטה תפגע בקשרי המסחר והתיירות של ישראל
 
מרשות ההגבלים העסקיים נמסר היום כי הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, החליטה, לאחר התייעצות בוועדה לפטורים ומיזוגים, שלא לתת פטור לשישה הסכמים בין אל על לבין חברות תעופה זרות, זאת לאור פגיעתם בתחרות.
 
מדובר בהסכמים לשיתוף פעולה בשיווק כרטיסי טיסה (המכונים הסכמי קוד שייר) של אל על עם החברות Austrian Airlines, Tandem-Aero, Aerosvit Airlines, LOT , Bulgaria Airוכן הסכם מסחרי עם Air India.
 
בנוסף, החליטה הממונה לתת פטור לחמישה הסכמי קוד-שייר של אל על עם החברות American Airlines, Czech Airlines, Iberia, Swiss, ו- Thai. חמישה הסכמי קוד-שייר נמשכו על ידי אל על בטרם התקבלה החלטה לגביהם. מדובר בהסכמים עם החברות Korean Airlines, Tarom, Belavia -Belarusian Airlines, Brussels Airlinesו- South African Airways. הסכם קוד-שייר נוסף בין אל על ל- Air China הוגש לקבלת פטור וטרם התקבלה החלטה לגביו. יצוין כי בהתאם לחוק, לאל על שמורה הזכות להביא את ההסכמים לאישור בית הדין להגבלים עסקיים.
 
משמעות ההחלטה היא שאל על נדרשת לבטל את ההסכמים שלא קיבלו פטור עד ליום 24.10.2009 או לחלופין לשנות אותם ולהגיש בקשה מחודשת למתן פטור.
 
אל על הביאה את ההסכמים בפני הממונה בבקשה לקבלת פטור מאחר ולא עמדו בתנאי פטור הסוג להסדרים בין מובילים באוויר. פטור הסוג שהותקן מבחין בין הסכמים שאינם פוגעים בתחרות ועל כן אינם טעונים אישור, ביניהם הסכמים הנוגעים לתחזוקה טכנית, לבין הסכמים מסחריים, דוגמת הסכמי הקוד-שייר, הטעונים אישור מכיוון שהם עלולים לפגוע בתחרות.
 
החלטת הממונה מבוססת הן על בחינת תוכנם של הסכמי שיתוף הפעולה בין המובילים באוויר והן על ניתוח כלכלי תחרותי. תהליך הבדיקה, נסמך על בסיסי נתונים מקיפים שנדרשו מאל על, חברות תעופה זרות וגורמים נוספים בענף. המידע שעמד בבסיס ההחלטה כלל, בין היתר, סוג ההסכם ומאפייניו, מחירים, תדירויות ולוחות זמנים של טיסות, כמויות נוסעים בקווי התעופה, תשלומי העברה בין חברות תעופה, נתוני עמלות, הסכמים נוספים בקו, הסכמים בילטראליים בין המדינות, מידע על חסמי כניסה והתרחבות בקווי התעופה השונים, נתחי שוק ומדדים תפעוליים שונים במספר רב של יעדי טיסה מישראל ואליה.
 
מרשות ההגבלים העסקיים נמסר עוד כי כל אחד מההסכמים לעיל שלגביו ניתנה החלטה נבדק באופן פרטני לאור הנתונים שנתקבלו במטרה לבחון האם כתוצאה ממנו מתעורר חשש לפגיעה בתחרות באותו קו. בקווים כלליים, ניתן לומר כי בחלק מהקווים שבהם יש לאל על הסכם קוד שייר עם המתחרה היחיד בקו ובנוסף קיימים חסמים ממשיים לכניסתם של מתחרים נוספים או להרחבת הפעילות של השחקנים הקיימים, תרמו הסכמים אלו להלכה ולמעשה לפגיעה בתחרות. פגיעה המתבטאת, בין היתר, במחירים גבוהים הנגבים מן הצרכנים על ידי החברות הפועלות בקו ואל על ביניהן.
 
רונית קן ציינה כי "מהנתונים שבידי הרשות ועל סמך הניתוח התחרותי שנערך, ניכר כי חלק מהסכמי הקוד שייר מביאים לפגיעה בתחרות, ועל כן הוריתי על ביטולם. ממצאי הבדיקה מהווים עדות ישירה לחשיבות הרפורמה להגברת התחרות שיזמה הרשות ולתרומתה הרבה לרווחת הצרכנים".
 
עוד ציינה הממונה כי "אין ספק היום שישנה חשיבות עצומה לעצם קיומה של ביקורת תחרותית על תחום התעופה לאור השפעתו הניכרת של הענף על המשק ועל הצרכנים".
 
אל על: היה מקום לאשר את כל הסכמי הקוד שייר
 
מחברת אל על נמסר בתגובה להחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים ביחס להסכמי הקוד שייר כי אל על סבורה כי היה מקום לאשר את כל הסכמי הקוד שייר ומאוכזבת מעמדת הממונה ביחס לאותם הסכמים שלא אושרו. עמדה זו אינה משרתת את אינטרס התחרות ואינה עומדת בקנה אחד עם עמדת רשויות התחרות בעולם ומגמת ההתקשרות בהסכמי קוד שייר ובריתות הקיימת בכל העולם.
 
יש לציין כי מרבית ההסכמים שלא אושרו נחתמו טרם הפרטת אל על, כשעוד היתה חברה ממשלתית. העובדה שמדינת ישראל אינה מצליחה לשלב את אל על באף ברית תעופה עולמית משאירה את אל על נחותה בתחרות עם תאגידים ובריתות ענק, הכוללים בתוכם 70% מחברות התעופה בעולם, בדגש על הגדולות בהן.
 
הפגיעה בהסכמים תפגע באופן משמעותי באפשרות הבחירה של הנוסע הישראלי לטיסות המשך וכן תקטין את מגוון החלופות העומדות בפני הנוסע באותם קווים בהם לא אושרו ההסכמים.
 
החלטה זו תפגע בקשרי המסחר והתיירות של ישראל עם המדינות לגביהן לא אושרו הסכמי הקוד שייר, תעמיד בסכנה את המשך הפעילות התעופתית בחלק מקווי התעופה הבינלאומיים ותפגע בנוסע הישראלי.
 
עוד נמסר מהחברה כי לכשיתקבלו הנימוקים אל על תלמד את החלטת הממונה ותדרוש מהרגולטור לפעול בנושא.