הקבינט חברתי-כלכלי אישר את הצעת ליברמן להפיכת מינהל התעופה לרשות סטטוטורית

הקבינט חברתי- כלכלי בראשות שר האוצר, בנימין נתניהו אישר אתמול את הצעתו של שר התחבורה, אביגדור ליברמן להפוך את מינהל התעופה האזרחית לרשות סטטוטורית במשרד התחבורה


00:00 ,30.07.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
הקבינט חברתי- כלכלי בראשות שר האוצר, בנימין נתניהו אישר אתמול את הצעתו של שר התחבורה, אביגדור ליברמן להפוך את מינהל התעופה האזרחית לרשות סטטוטורית במשרד התחבורה.

ועדה בינמשרדית שבחנה הצעות לשינוי מבנה מנהל התעופה האזרחית קבעה כי מינהל התעופה במבנהו הנוכחי אינו מסוגל לקיים פיקוח יעיל על ענף התעופה, באמצעים העומדים לרשותו.

הועדה קובעת במסקנותיה כי מינהל התעופה סובל בין השאר, ממצוקת כח אדם חמורה ומתנאי עבודה ירודים המקשים על תפקודו. לדברי הועדה מעמדו של מינהל התעופה כאגף מגביל את יכולתו להעסיק כח אדם מיומן במקצועות תעופתיים ואינו מאפשר להעניק תגמול הולם לעובדים על פי המקובל בענף התעופה.

שר התחבורה ציין כי התנגדות אגף התקציבים באוצר להצעה להפוך את מינהל התעופה לרשות סטטוטורית תמוהה במיוחד לאור המסקנות והממצאים החד משמעים של הועדה הבינמשרדית ואירגוני התעופה הבינלאומים כי כוח האדם והאמצעים העומדים לרשות מינהל התעופה אינם מאפשרים לו לקיים פיקוח יעיל על הגופים בענף התעופה.

יצויין כי עם כניסתו לתפקיד פעל ליברמן למימוש מהיר של מסקנות הועדה והעמיד את הנושא בראש סדר העדיפויות של המשרד. התוכנית אף הוגדרה כאחד מיעדי הממשלה לשנת 2003.

"הפיכת מינהל התעופה האזרחית מיחידת סמך במשרד התחבורה לרשות סטטוטורית, תאפשר לשפר את מעמדו ותפקודו של מינהל התעופה ולהציבו בשורה אחת עם מינהלי התעופה המתקדמים של מדינות מערב אירופה", אמר ליברמן.

הפיכת המינהל לרשות סטטוטורית תקדם את מעמדו גם בקרב ארגוני התעופה הבינלאומיים כמו ה- F.A.A. (מינהל התעופה האמריקאי וה- I.C.A.O (אירגון התעופה האזרחית הבינלאומי).