אל על: גויסו 250 מיליון שקל בהנפקה מוצלחת

החברה גייסה 77 מיליון דולר בהנפקת כתבי אופציות סחירים, מתוכם 50 מיליון דולר מבעל השליטה אלי רוזנברג ו-27 מיליון דולר מהציבור. מתכוונת לגייס עד סוף החודש 445 מיליון דולר


11:17 ,17.02.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על סיימה אתמול הנפקה מוצלחת, עם ביקושי יתר בהיקף של 40% מעל הסכום המבוקש. החברה גייסה 77 מיליון דולר בהנפקת כתבי אופציות סחירים, מתוכם 50 מיליון דולר מבעל השליטה אלי רוזנברג ו-27 מיליון דולר מהציבור.

 

בסך הכול בשקלים גייסה אל על כ-250 מיליון שקל - הביקושים עמדו על 334 מיליון שקל.

 

אל על מעדכנת כי בעקבות הסגר השלישי וסגירת נתב״ג, החברה פנתה למשרד האוצר בבקשה להגדיל את רכיב החוב, כך שסכום ההלוואה המובטח בערבות המדינה (בשיעור של 82.5%) יהיה גבוה מ-300 מיליון דולר. נכון למועד זה משרד האוצר טרם נענה לבקשת החברה.

 

אל על עדכנה כי היא הצליחה להגיע להסדר של דחיית תשלומים עם ספקים, בעלי נכסים, חברות החכרת מטוסים ומוסדות פיננסיים בסך העולה על 100 מיליון דולר. לחברה כ-5,250 עובדים שנמצאים בחל״ת. החברה ציינה במצגת למשקיעים שפורסמה בבורסה לניירות ערך בתל אביב כי היא הנתונים מתבססים על חזרה להיקף פעילות של 75%.

 

החברה מציינת עוד כי היא מצפה לגייס במהלך חודש פברואר הנוכחי סך מצטבר של כ-445 מיליון דולר - 300 מיליון דולר הלוואה בערבות מדינה, גיוס הון בהיקף של 75 מיליון דולר ו-70 מיליון דולר מעיסקאות מימון מחדש (re-finance) של מטוסים ומנועים. ״כל אלו״ נכתב במצגת למשקיעים, ״מהווים כרית ביטחון נוכח ההתפתחויות בשוק. בנוסף, סכום זה ישמש את החברה לפירעון חובות העבר של החברה ללקוחותיה ולספקים״.