אל על מצפה לגייס כ-445 מיליון דולר במהלך פברואר

החברה נערכת לגיוס של 75 מיליון דולר באמצעות הנפקת כתבי אופציה סחירים. בעל השליטה החדש, אלי רוזנברג, צפוי להזרים לחברה כ-50 מיליון דולר. פנתה למשרד האוצר בבקשה להגדיל את סכום ההלוואה בערבות מדינה למעל 300 מיליון דולר


13:04 ,15.02.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על נערכת השבוע לגיוס של כ-75 מיליון דולר בהנפת כתבי אופציה סחירים. זאת לאחר שמשרד האוצר דרש זאת כתנאי לקבלת הלוואה כספית של 300 מיליון דולר בערבות מדינה. בעל השליטה החדש בחברה, אלי רוזנברג, צפוי להזרים לחברה כ-50 מיליון דולר ולהעלות בעקבות כך את אחזקתו בחברה ליותר מ-45%.

 

אל על מעדכנת כי בעקבות הסגר השלישי וסגירת נתב״ג, החברה פנתה למשרד האוצר בבקשה להגדיל את רכיב החוב, כך שסכום ההלוואה המובטח בערבות המדינה (בשיעור של 82.5%) יהיה גבוה מ-300 מיליון דולר. נכון למועד זה משרד האוצר טרם נענה לבקשת החברה.

 

אל על עדכנה כי היא הצליחה להגיע להסדר של דחיית תשלומים עם ספקים, בעלי נכסים, חברות החכרת מטוסים ומוסדות פיננסיים בסך העולה על 100 מיליון דולר. לחברה כ-5,250 עובדים שנמצאים בחל״ת. החברה ציינה במצגת למשקיעים שפורסמה בבורסה לניירות ערך בתל אביב כי היא הנתונים מתבססים על חזרה להיקף פעילות של 75%.

 

החברה מציינת עוד כי היא מצפה לגייס במהלך חודש פברואר הנוכחי סך מצטבר של כ-445 מיליון דולר - 300 מיליון דולר הלוואה בערבות מדינה, גיוס הון בהיקף של 75 מיליון דולר ו-70 מיליון דולר מעיסקאות מימון מחדש (re-finance) של מטוסים ומנועים. ״כל אלו״ נכתב במצגת למשקיעים, ״מהווים כרית ביטחון נוכח ההתפתחויות בשוק. בנוסף, סכום זה ישמש את החברה לפירעון חובות העבר של החברה ללקוחותיה ולספקים״.